Tillsatta anställningar

  • Forskningsassistent på Brå


    2018-08-02
    Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en forskningsassistent fr.o.m. den 20 augusti 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 20 februari 2019. Forskningsassistenten är placerad vid Center mot våldsbejakande extremism.