Tillsatta anställningar

  • Projektassistenter/kodare


    2018-10-11
    Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa två projektassistenter/kodare fr.o.m. den 22 oktober 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 21 januari 2019. Projektassistenterna/kodarna är placerad vid enheten för forskning och utveckling.
  • Personalspecialist på Brå


    2018-10-03
    Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en personalspecialist fr.o.m. den 8 oktober 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 31 januari 2019. Personalspecialisten är placerad vid personalenheten.