Tillsatta anställningar

  • Kommunikationschef


    2019-07-02
    Brå har beslutat att provanställa en kommunikationschef fr.o.m. den 1 oktober 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. 31 mars 2020. Kommunikationschefen är placerad vid enheten för kommunikation.