Tillsatta anställningar

  • Systemutvecklare


    2018-06-15
    Brå har beslutat att provanställa en systemutvecklare fr.o.m. den 3 september 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 2 mars 2019. Systemutvecklaren är placerad vid enheten för IT.
  • Utredare


    2018-06-07
    Brå har beslutat att provanställa en utredare fr.o.m. den 17 september 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 16 mars 2019. Utredaren är placerad vid Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet.