Tillsatta anställningar

  • Systemutvecklare


    2017-11-10
    Brå har beslutat att provanställa en systemutvecklare fr.o.m. den 1 december 2017 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 31 maj 2018. Systemutvecklaren är placerad vid enheten för IT.
  • Handläggare


    2017-10-20
    Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en handläggare fr.o.m. den 16 oktober 2017 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2018. Handläggaren är placerad vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.