Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2018)

Den 29 januari 2018 publiceras statistik över utsatthet för brott under 2016, samt oro/otrygghet och förtroende för rättsväsendet under 2017.