Kriminalvårdsstatistik 2017

Slutlig statistik för kriminalvården 2017 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 31 maj.