Anmälda brott första kvartalet 2018 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott under första kvartalet 2018 finns tillgänglig från den 12 april.