Anmälda brott för december samt hela året 2017 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott i december 2017, samt preliminärt för hela 2017 finns tillgänglig från den 18 januari.