Anmälda brott fjärde kvartalet 2017 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott under fjärde kvartalet 2017 finns tillgänglig från den 18 januari.