Nyheter

 • 2018-02-20
  Personuppklaringsprocent 2001 och 2016 inom specifika brottskategorier. Förändringar i brottstrukturen påverkar personuppklaringen
  Den totala uppklaringen av brott påverkas delvis av sammansättningen av olika brottskategorier av anmälda brott. Till exempel gav färre stölder ökad uppklaring 2001–2010 medan färre ingripandebrott bidrog till minskad uppklaring 2010–2016.
  Läs mer
 • 2018-02-19
  Regionala resultat av NTU 2006-2017

  Sett över tid visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med störst andel brottsutsatta jämfört med riket som helhet.
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Victor Eriksson, gruppchef områdespolisen, Göran Holmgren, kommunpolis, Mia Kjell, förvaltare på MKB Fastigheter, Cecilia Fihn, trygghetssamordnare, Malmö Stad. Anmälan om olaga intrång minskade trapphäng i Malmö
  När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.
  Läs mer
 • 2018-02-05
  Fem ansökningar beviljades ekonomiskt stöd 2017
  Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.
  Läs mer
 • 2018-01-31
  Kommunens lägesbild fick polisen att tänka om
  Sammanfogningen av polisens och kommunens lägesbilder kan ge oväntade resultat. Det upptäckte polisen i Södra Lappland när det visade sig att unga kvinnor enligt kommunens lägesbild känner otrygghet i högre utsträckning än vad som hade framgått av polisens lägesbild.
  Läs mer
 • 2018-01-29
  Årsboken för NTU finns nu att beställa

  I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) besvaras frågor som Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?
  Läs mer
 • 2018-01-18
  Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016 Anmälda brott 2017 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva
  Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet för politiskt aktiva. Det framgår i en ny version av handboken "Personlig säkerhet" som Säkerhetspolisen släpper den 16 januari 2018.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  Thomas Hvitfeldt, enhetschef och Åsa Strid, biträdande enhetschef, bägge på Brå. Oron för brottsligheten ökar
  Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2017-12-29
  Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet
  Vid årskiftet införs ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks brottskoder för bland annat olaga integritetsintrång, allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning samt en ny särredovisning för grovt vapenbrott.
  Läs mer
 • 2017-12-18
  Estland vann European Crime Prevention Award 2017
  European Crime Prevention Award är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Estland. 

  Läs mer
 • 2017-12-15
  Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar har fått oönskade effekter
  Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer
 • 2017-12-14
  Ryan Bozorgian är bosocial utvecklare på bostadsbolaget MKB i Malmö. Brås översatta material om grannsamverkan väcker intresse
  Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt.
  – Det gjorde att budskapet gick fram, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB.

  Läs mer
 • 2017-12-14
  Anmälda hatbrott kopplat till asylboenden har ökat
  Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2017-12-13
  Tre procent av de intagna lagfördes för brott begångna under strafftiden
  När intagna på anstalt begår brott under strafftiden är det ofta personal och andra intagna som drabbas. Men det omgivande samhället kan också drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission.
  Läs mer
 • 2017-12-05
  Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro Kommun. Så samverkar Örebro strukturerat kring utåtagerande ungdomar
  Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer
 • 2017-11-30
  Kunskapssammanställning om polisens arbete med partnervåld
  Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Brå har haft i uppdrag att sammanställa kunskap om lovande polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld.
  Läs mer
 • 2017-11-28
  Pris till förebyggande arbete mot brott på nätet
  Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december.

  Läs mer
 • 2017-11-27
  Illustrationen föreställer ett samhälle med olika människor, bland annat en person med barnvagn, en cyklist och en polis. Så har det brottsförebyggande arbetet växt fram

  Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag.
  Läs mer
 • 2017-11-22
  Myndighetschefer markerar mot övergrepp

  Ikväll samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande:

  Läs mer
 • 2017-11-22
  Regeringen bjuder in myndighetschefer för att diskutera sexuella trakasserier
  Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in myndighetschefer, däribland Brås generaldirektör, för att diskutera sexuella trakasserier skriver regeringen i ett pressmeddelande.
  Läs mer
 • 2017-11-16
  Studenter från Åsele folkhögskola Speed-dating som metod för medborgardialoger
  Ett beslut, ett genomförande och ett lyckat resultat – trots knappa resurser. Så skulle man kunna sammanfatta förra höstens arbete med medborgardialoger i Åsele kommun.
  Läs mer
 • 2017-11-15
  Fler privatpersoner utsätts för brott
  Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2017-11-10
  ”Jag vill att det ska kännas lätt och okomplicerat att ta kontakt med oss ”
  Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
  Läs mer
 • 2017-11-09
  Brå gör studie om antisemitiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.
  Läs mer
 • 2017-11-09
  Anna Frenzel Fler riksdagspolitiker utsatta för trakasserier och hot
  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag.
  Läs mer
 • 2017-11-07
  Professor Herman Goldstein 2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi
  Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wiconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018.
  Läs mer
 • 2017-11-02
  ”Ambitionen är att skapa en bred samverkan i länet ”
  Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  Åsa Lennerö, statistiker och biträdande enhetschef, Brå Så går det till när nya brottskoder införs
  Ett av Brås huvuduppdrag är att producera Sveriges officiella kriminalstatistik och bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?
  Läs mer
 • 2017-10-25
  Brå ska utvärdera försök med snabbförfarande i brottmål
  Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.
  Läs mer
 • 2017-10-23
  Linda Lindblom arbetar på Brås enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete. ”Jag ser fram emot att skapa resultat på lokal nivå”
  Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.
  Läs mer
 • 2017-09-27
  Trygghetsvärdar i Vivalla Fastighetsägarnas trygghetsvärdar sprider lugn i Vivalla

  När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från Vivalla Galleria, Örebro, fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Två år senare är kvinnorna som kom till hans undsättning trygghetsvärdar i Vivalla och bidrar även indirekt till stadsdelens strukturerade samverkansarbete. Samverkansaktörerna arbetar utifrån modellen ”EST” som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer
 • 2017-09-26
  Andel återfall med frigivning från anstalt som ingångshändelse 1994-2014. Minskat återfall bland personer som friges från anstalt
  Återfallen minskade från 2003 till 2010. En kortanalys från Brå visar att det framför allt tycks hänga samman med att klientsammansättningen har förändrats under perioden – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid.
  Läs mer
 • 2017-09-21
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016.
  Läs mer
 • 2017-09-01
  Två nya kortanalyser från Brå

  Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad utsatthet för hot och våldsbrott.
  Läs mer
 • 2017-08-31
  Ny version av klassificering av brott
  Nu finns en ny version av Klassificering av brott med anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter som registrerar brott.
  Läs mer
 • 2017-07-07
  Cykelhjul med sommaräng i bakgrunden. Brotten som anmäls mest på sommaren
  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.
  Läs mer
 • 2017-07-06
  Anmälda brott under första halvåret 2017
  Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott (+9 %).
  Läs mer
 • 2017-07-03
  Brottsförebyggare fikar på Råd för framtiden. Gå från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet
  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden, i mars, där en grupp lokala brottsförebyggare diskuterade sina fyra smartaste strategier.
  Läs mer
 • 2017-06-30
  Drottningen och pristagaren professor Richard E. Tremblay vid ceremonin i Stadshuset. Foto: Johan Jeppsson/IBL Pris för gränsöverskridande forskning och ett banbrytande livsverk
  Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende.
  Läs mer
 • 2017-06-29
  Brå medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Tunnelbaneingång i Jakobsberg. Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg
  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna.
  Läs mer
 • 2017-06-19
  Föräldrar viktiga för att förebygga brott och minska våldsamt beteende
  Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag den 20 juni delas priset ut av HKH Drottning Silvia. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Klara Hradilova Selin och Monika Karlsson arbetar med kartläggningen om brott mot äldre. Fokus på brott mot äldre i ny studie
  Kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer och vilka särskilda utmaningar som äldre brottsoffer ställs inför är väldigt begränsad i Sverige. Brå har därför startat ett forskningsprojekt om äldre som ska öka kunskapen om äldres utsatthet och oro för brott. Projektet ska även undersöka äldres förtroende för rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2017-06-14
  Center mot våldsbejakande extremism
  I en debattartikel i dagens DN aviserar justitie- och migrationsministern och kultur- och demokratiministern att den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism ska övergå till ett nytt permanent centrum – och beskriver sina intentioner beträffande centrets uppgifter. I debattartikeln skriver ministrarna att centret ska inrättas vid Brå för att kunna dra nytta av centrala myndighetsfunktioner.
  Läs mer
 • 2017-06-01
  Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga
  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer
 • 2017-05-29
  Brå i Almedalen
  Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström deltar också i flera seminarier. Nedan hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar.
  Läs mer
 • 2017-05-19
  Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult På trygghetsvandring i Västra Hamnen i Malmö
  Varför det brottsförebyggande perspektivet behövs vid planeringen av ett nytt bostadsområde blev tydligt under en trygghetsvandring i Västra Hamnen i mars. Vandringen arrangerades av Brottsförebyggande rådet som en del av dess årliga konferens, Råd för framtiden, och leddes av Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Femton ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd
  Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar.
  Läs mer
 • 2017-04-27
  Anders Green och generaldirektör Erik Wennerström passade på att träffa några av kursdeltagarna under den årliga konferensen Råd för framtiden. Bra betyg till Brås nya grundkurs
  ”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare.
  Läs mer
 • 2017-04-19
  Se filmerna från 2017 års Råd för framtiden
  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Ökade strafftider påverkar fångpopulationens storlek
  Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Antal handlagda brott 2016, fördelning. Under året förundersökningsbegränsades 4 procent, samma nivå som 2015. Slutlig brottsstatistik 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Ny förbättrad statistik över misstänkta personer
  Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök
  Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök.

  Läs mer
 • 2017-03-20
  Amerikansk gängvåldsexpert föreläser på årlig Brå-konferens
  När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett 60-tal städer över hela USA med samma effekt som i Boston. Nu föreläser han på Brås årliga konferens, Råd för framtiden.
  Läs mer
 • 2017-03-20
  Ny satsning på brottsförebyggande arbete
  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.
  Läs mer
 • 2017-03-17
  Hjälp oss att veta mer om oegentligheter i samband med offentliga upphandlingar
  Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som
  samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner
  kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch?

  Läs mer
 • 2017-03-01
  Stora och tunga brottmål ökar
  Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå
  Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Ärendevolymer i rättskedjan 2016. Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling.
  Läs mer
 • 2017-02-24
  Björnar i Björns trädgård vid Medborgarplatsen i Stockholm. Andan som gör Södermalm till en tryggare stadsdel
  Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt nätverk där samverkan är a och o.
  Läs mer
 • 2017-02-10
   Mirella Cesar och Hanna Tanka på Försäkringskassans servicekontor i Hisingen. Så blev servicekontoret Hisingen en tryggare arbetsplats
  Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsförebyggande metod där arbetsmiljön sätts i fokus. På Hisingen ser man även det personliga bemötandet som en nyckel till minskad friktion.
  Läs mer
 • 2017-02-02
  Fredrik Kaati och Thobias Rydberg. Poliser och butiker förebygger brott i handeln
  När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hoppas kunna sprida nationellt inom polisen.
  Läs mer
 • 2017-01-25
  Klara Hradilova Selin, utredare Många häktade i Sverige hålls isolerade
  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.
  Läs mer
 • 2017-01-23
  Helena Holmberg är verksamhetsledare för Fastighetsägare i Gamlestaden BID får Gamlestaden att blomstra igen

  För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att vända utvecklingen.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2017 Brås ekonomiska stöd år 2017
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Stockholm och Skåne har högst andel brottsutsatta
  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland.
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer
 • 2017-01-12
  Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016 Anmälda brott 2016 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer
 • 2017-01-11
  Erika Sallander, utredare på Brå. Nytt material på 16 språk ska locka till ökad grannsamverkan
  Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Erika Sallander, utredare på Brå, berättar om projektet.
  Läs mer
 • 2017-01-10
  Emelie Hambrook, utredare på Brå. Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår
  Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2016-12-22
  Tjeckien vann European Crime Prevention Award 2016
  Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.
  Läs mer
 • 2016-12-20
  Anna Frenzel. Foto: L. van der Meijs Mobbade elever är också mer utsatta för brott
  Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-12-15
  Barstråket Jomfru Ane Gade i Ålborg. Så blev det tryggare att festa i Ålborg
  I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott minimeras. En metod som går under namnet Co-creation.
  Läs mer
 • 2016-12-13
  Få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar
  Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Kriminologipris till forskning om föräldraskap och barns utveckling
  Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Brå listar åtgärder som fungerat i socialt utsatta områden
  Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer
 • 2016-11-28
  Ungdomar på brandstation i Falköping. Här blir brandkunskap ett vapen mot utanförskap
  För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning.

  Läs mer
 • 2016-11-18
  En upplyst gångtunnel. Trygghetsarbetet lyser upp Huddinge
  I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla som arbetar med trygghet i Huddinge kommun ska använda i sitt dagliga arbete.

  Läs mer
 • 2016-11-14
  Deltagare vid en inspirationsdag inom brottsförebyggande arbete. Mindre kommuner inspireras av varandra
  För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Norsjö är årets förebyggande kommun
  Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Emelie Hambrook, utredare. Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor
  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-10-26
  De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör. Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre
  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.
  Läs mer
 • 2016-10-20
  Antalet gärningspersoner vid olika brott. Det är vanligast med flera gärningspersoner vid personrån Källa Brå (NTU). Utvecklingen av brott med flera gärningspersoner
  Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson.
  Läs mer
 • 2016-10-19
  Robin Olsson från Karlstads kommun talar på trygghetsdagen Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet
  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring
  I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om
  förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens karaktär kan ha förändrats och att beviskraven kan ha ökat.

  Läs mer
 • 2016-10-10
  Diagram som visar reaktioner på brott mellan 200-2014. Förelägganden om ordningsböterär klart vanligast. Nio av tio lagförda brott resulterar i böter
  Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför, något som görs i en kortanalys från Brå.
  Läs mer
 • 2016-09-30
  Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der Meijs Polis och åklagare behöver höja it-förmågan
  De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Fler hatbrott polisanmälda men utsattheten på jämn nivå
  Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med
  hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till
  stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och
  klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten
  Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

  Läs mer
 • 2016-09-20
  Budgetpropositionen för 2017
  I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2016-09-15
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016.
  Läs mer
 • 2016-09-08
  Karolina Hurve Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter
  När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-08-24
  Samarbeten och medborgaranda ska förebygga brott i småkommuner
  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt.
  Läs mer
 • 2016-08-23
  Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.
  Läs mer
 • 2016-07-26
  Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå
  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 
  Läs mer
 • 2016-07-07
  Anmälda brott ökade under första halvåret
  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-07-05
  Ny kartläggning av hot och våld mot politiker
  Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.
  Läs mer
 • 2016-07-01
  Älvkarleby kommunvapen Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild
  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.
  Läs mer
 • 2016-06-27
  Brå medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat avhoppare från kriminella gäng, bedrägerier, skjutvapenvåld och socialt utsatta områden. Alla Brå-seminarier äger rum i Högskolan på Cramérgatan.
  Läs mer
 • 2016-06-22
  Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer
  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.
  Läs mer
 • 2016-06-21
  Unga män i majoriteten bland utsatta för rån
  Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga.
  Läs mer
 • 2016-06-14
  Kan föräldrar och kamrater påverka framtida brottslighet?
  Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cathy Spatz Widom, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology. I morgon, den 15 juni, tar de emot priset. Årets prissumma uppgår till 1,5 miljoner kronor.
  Läs mer
 • 2016-06-13
  Här kan du se sändningarna från 2016 års Stockholm Criminology Symposium
  Här kan du se filmade sessioner från symposiet den 14-16 juni. Samtliga seminarier är på engelska.
  Läs mer
 • 2016-06-07
  Brå i Almedalen
  Den 3 –10 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå var på plats med flera forskare och utredare. Här kan se ett par av seminarierna där Brå medverkade.
  Läs mer
 • 2016-05-31
  Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer
 • 2016-05-27
  Polisen lanserar nationell modell för medborgarlöften
  Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.
  Läs mer
 • 2016-05-26
  Diagram som visar att andelen lagförda minskar bland både män och kvinnor. Allt färre lagförs för brott
  Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014.
  Läs mer
 • 2016-05-18
  Lisa Westfelt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Vanligt med utvisning vid allvarliga brott
  Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-05-13
  Emma Patel. Foto: Lieselotte van der Meijs Stödet ojämnt fördelat till avhoppare från kriminella gäng
  Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Illustration av ett kontor där vissa av de som arbetar vid skrivborden är maskerade Den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag
  Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott.
  Läs mer
 • 2016-04-21
  Jonas Öberg. Foto: L van der Meijs Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga
  Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer
 • 2016-04-18
  Välkommen till årets symposium i Stockholm
  Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor.
  Läs mer
 • 2016-04-11
  Nya utmaningar kräver fler råd för framtiden
  Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag.
  Läs mer
 • 2016-04-11
  Karin Svanberg. Foto: L. van der Meijs Utökad satsning på brottsförebyggande arbete
  Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.
  Läs mer
 • 2016-04-07
  Lars Korsell. Foto: Lieselotte van der Meijs Tjugo års ekobrottsbekämpning sett i backspegeln
  En ny myndighet för ekobrott, polisiär verksamhet på ”civila” myndigheter och ”civila” arbetssätt hos polis och åklagare. Dåvarande regeringens strategi mot ekobrott år 1995 har satt sina spår. Det vittnar företrädare för olika myndigheter om i en antologi utgiven av Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer
 • 2016-04-01
  Sara Merenius och Olle Westlund. Foto: Lieselotte van der Meijs Bättre stöd viktigt för målsägandes medverkan i rättsprocessen
  För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Samtliga handlagda brott 2015 (totalt 1 510 000 brott) fördelade efter den övergripande indelningen i utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande grupper av brott efter beslutstyp. Inom parentes anges förändring jämfört med 2014. Slutlig brottsstatistik 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Antal konstaterade fall av dödligt våld, 2006–2015. Konstaterade fall av dödligt våld 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.
  Läs mer
 • 2016-03-29
  Se livesändningar från årets Råd för framtiden
  Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder
  vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter konferensen kommer vi att lägga upp filmer från samtliga föreläsningar.

  Läs mer
 • 2016-03-21
  Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2016 Brås ekonomiska stöd år 2016
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer
 • 2016-03-17
  Figur som beskriver undersökningens indelning i utredningstid, tingsrättstid och total handläggningstid Kortare utredningstider i rättskedjan
  Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något.
  Läs mer
 • 2016-03-16
  Fler åtgärder krävs för att förebygga och utreda bedrägerier
  Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-02-29
  Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att minska de närmaste åren.
  Läs mer
 • 2016-02-19
  Dialog som för polisen närmare medborgarna
  Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för polisen.
  Läs mer
 • 2016-01-27
  Ny bok om samverkan
  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.
  Läs mer
 • 2016-01-20
  Nederländerna vann European Crime Prevention Award
  Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015.
  Läs mer
 • 2016-01-19
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer
 • 2016-01-14
  Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2015 Anmälda brott 2015 – preliminär statistik
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer
 • 2016-01-12
  Sara Westerberg Fler kvinnor än män är otrygga i sitt bostadsområde på kvällen
  Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-22
  Kameraövervakning i krogtätt område gav inte effekt
  Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna. Brås utvärdering tyder dock inte på att övervakningen haft de effekter som eftersträvades.
  Läs mer
 • 2015-12-21
  Högre uppklaring vid våldtäkter mot yngre
  Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd
  Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Andelen personuppklarade misstankar har minskat
  Andelen personuppklarade misstankar minskade från 54 till 45 procent under åren 2004–2014. Minskningen syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott. I dag publicerar Brå en kortanalys om personuppklarade misstankar och hur många åtal som bifalls i domstol.
  Läs mer
 • 2015-12-17
  Carl Command och Sanna Wallin är utredare på Brå. Foto: Brå/L.van der Meijs Fler politiker utsätts för trakasserier, hot och våld under valår
  Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-15
  Illustration: Björn Öberg Så hanteras pengar från brott
  Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt.
  Läs mer
 • 2015-12-11
  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott
  Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året.
  Läs mer
 • 2015-12-10
  Sven Granath Dödligt våld minskar över längre tid men inslaget av illegala skjutvapen ökar
  Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-09
  Enkätundersökning om it-relaterad brottslighet
  Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning.
  Läs mer
 • 2015-12-01
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
  Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer
 • 2015-11-30
  Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras
  Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.
  Läs mer
 • 2015-11-25
  Var försiktig vid handel med okända kulturföremål
  Avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Det skriver Brås generaldirektör i dag i en debattartikel i SvD.
  Läs mer
 • 2015-11-18
  Jonas Öberg, utredare på Brå. Fler skjutningar i landet
  Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.
  Läs mer
 • 2015-11-16
  Sysselsättning i anstalt. Illustration: Lotta Sjöberg Intagna i fängelse har för lite att göra
  Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-11-10
  Forskning om föräldrars betydelse för att förhindra kriminalitet prisas
  I dag tillkännages vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi. Bland vinnarna finns för första gången en svensk forskare.
  Läs mer
 • 2015-11-04
  Allt färre utsätts för misshandel
  Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-10-29
  Ung person i en gångtunnel. På väg mot bättre samverkan kring ungdomar 
  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet.
  Läs mer
 • 2015-10-27
  Thomas Hvitfeldt, utredare Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Brottsstatistiken är inte en spegelbild av brottsutvecklingen
  När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar i samhället vänder vi oss ofta till den officiella brottsstatistiken över anmälda brott. Men om man försöker jämställa antalet anmälda brott med antalet faktiskt begångna brott stöter man snabbt på problem.
  Läs mer
 • 2015-10-22
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell. Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering
  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.
  Läs mer
 • 2015-10-21
  Fler anmäler brott via nätet
  Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade.
  Läs mer
 • 2015-10-12
  Kulturminister Alice Bah Kuhnke inledde seminariet. Hot och påverkan fokus för nya studier
  Nyligen gav Brå ut en studie om hot och våld mot yrkesgrupper som är särskilt viktiga för demokratin. Senare i år publiceras ytterligare en studie om hot och våld mot politiker och nästa år en om hot och påverkan mot myndighetspersoner. Dessutom kommer Myndigheten för kulturanalys med en studie om sådana brott mot konstnärer och författare.
  Läs mer
 • 2015-10-06
  Lars Korsell, enhetschef. Foto: Lieselotte van der Meijs Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna
  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-09-30
  Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten
  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-09-17
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.
  Läs mer
 • 2015-09-04
  Regeringen ger uppdrag till Brå
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.
  Läs mer
 • 2015-09-01
  Färre döms till sluten ungdomsvård
  Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård sedan den infördes 1999.
  Läs mer
 • 2015-08-21
  Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijs Våldet blir inte vanligare – men det förändras
  Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.  
  Läs mer
 • 2015-08-18
  Utdömda strafftider för nio brottstyper
  Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott.
  Läs mer
 • 2015-08-13
  Brottsutvecklingen
  Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantaget.