Nyheter om brottsförebyggande arbete

 • Speed-dating som metod för medborgardialoger

  16 november, 2017
  Ett beslut, ett genomförande och ett lyckat resultat – trots knappa resurser. Så skulle man kunna sammanfatta förra höstens arbete med medborgardialoger i Åsele kommun.
 • ”Jag vill att det ska kännas lätt och okomplicerat att ta kontakt med oss ”

  10 november, 2017
  Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
 • ”Ambitionen är att skapa en bred samverkan i länet ”

  02 november, 2017
  Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
 • ”Jag ser fram emot att skapa resultat på lokal nivå”

  23 oktober, 2017
  Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.
 • Fastighetsägarnas trygghetsvärdar sprider lugn i Vivalla

  27 september, 2017
  När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från Vivalla Galleria, Örebro, fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Två år senare är kvinnorna som kom till hans undsättning trygghetsvärdar i Vivalla och bidrar även indirekt till stadsdelens strukturerade samverkansarbete. Samverkansaktörerna arbetar utifrån modellen ”EST” som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.
 • Gå från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet

  03 juli, 2017
  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden, i mars, där en grupp lokala brottsförebyggare diskuterade sina fyra smartaste strategier.
 • Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg

  26 juni, 2017
  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna.
 • På trygghetsvandring i Västra Hamnen i Malmö

  19 maj, 2017
  Varför det brottsförebyggande perspektivet behövs vid planeringen av ett nytt bostadsområde blev tydligt under en trygghetsvandring i Västra Hamnen i mars. Vandringen arrangerades av Brottsförebyggande rådet som en del av dess årliga konferens, Råd för framtiden, och leddes av Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult.
 • Femton ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd

  18 maj, 2017
  Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar.
 • Bra betyg till Brås nya grundkurs

  27 april, 2017
  ”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare.
 • Se filmerna från 2017 års Råd för framtiden

  19 april, 2017
  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.
 • Amerikansk gängvåldsexpert föreläser på årlig Brå-konferens

  20 mars, 2017
  När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett 60-tal städer över hela USA med samma effekt som i Boston. Nu föreläser han på Brås årliga konferens, Råd för framtiden.
 • Ny satsning på brottsförebyggande arbete

  20 mars, 2017
  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.
 • Andan som gör Södermalm till en tryggare stadsdel

  24 februari, 2017
  Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt nätverk där samverkan är a och o.
 • Så blev servicekontoret Hisingen en tryggare arbetsplats

  10 februari, 2017
  Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsförebyggande metod där arbetsmiljön sätts i fokus. På Hisingen ser man även det personliga bemötandet som en nyckel till minskad friktion.
 • Poliser och butiker förebygger brott i handeln

  02 februari, 2017
  När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hoppas kunna sprida nationellt inom polisen.
 • BID får Gamlestaden att blomstra igen

  23 januari, 2017
  För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att vända utvecklingen.
 • Brås ekonomiska stöd år 2017

  20 januari, 2017
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
 • Nytt material på 16 språk ska locka till ökad grannsamverkan

  11 januari, 2017
  Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Erika Sallander, utredare på Brå, berättar om projektet.
 • Tjeckien vann European Crime Prevention Award 2016

  22 december, 2016
  Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.
 • Så blev det tryggare att festa i Ålborg

  15 december, 2016
  I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott minimeras. En metod som går under namnet Co-creation.
 • Få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar

  13 december, 2016
  Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.
 • Här blir brandkunskap ett vapen mot utanförskap

  28 november, 2016
  För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning.

 • Trygghetsarbetet lyser upp Huddinge

  18 november, 2016
  I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla som arbetar med trygghet i Huddinge kommun ska använda i sitt dagliga arbete.

 • Mindre kommuner inspireras av varandra

  14 november, 2016
  För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter.
 • Norsjö är årets förebyggande kommun

  03 november, 2016
  Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län.
 • Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre

  26 oktober, 2016
  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.
 • Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet

  19 oktober, 2016
  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.
 • Samarbeten och medborgaranda ska förebygga brott i småkommuner

  24 augusti, 2016
  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt.
 • Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå

  26 juli, 2016
  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 
 • Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild

  01 juli, 2016
  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.
 • Polisen lanserar nationell modell för medborgarlöften

  27 maj, 2016
  Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.
 • Nya utmaningar kräver fler råd för framtiden

  11 april, 2016
  Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag.
 • Se livesändningar från årets Råd för framtiden

  29 mars, 2016
  Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder
  vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter konferensen kommer vi att lägga upp filmer från samtliga föreläsningar.

 • Brås ekonomiska stöd år 2016

  21 mars, 2016
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
 • Dialog som för polisen närmare medborgarna

  19 februari, 2016
  Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för polisen.
 • Ny bok om samverkan

  27 januari, 2016
  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.
 • Nederländerna vann European Crime Prevention Award

  20 januari, 2016
  Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015.
 • Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd

  18 december, 2015
  Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.
 • Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras

  30 november, 2015
  Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.
 • På väg mot bättre samverkan kring ungdomar 

  29 oktober, 2015
  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet.
 • Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering

  22 oktober, 2015
  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.
 • Nya utvärderingar har fokus på ungdomar i riskzon, avhoppare och organiserad brottslighet

  29 maj, 2015
  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen.
 • Fem frågor till justitieministern om det brottsförebyggande arbetet

  22 maj, 2015
  Vid sitt inledningstal på årets Råd för framtiden aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Här svarar justitieministern på fem frågor om det brottsförebyggande arbetet i landet.  
 • Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete

  25 mars, 2015
  Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras.

 • Trygghet – en rättighet för alla?

  24 mars, 2015
  Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden , som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Ekonomiskt stöd ger skjuts åt avhopparverksamhet

  23 mars, 2015
  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. En verksamhet som fått stöd är Konsultationsteamet i Malmö som hjälper personer att lämna ett kriminellt liv.
 • Ny handbok för dig som arbetar med SMADIT

  20 mars, 2015
  En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting.
 • Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt

  17 mars, 2015
  Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
 • Även storstäder kan lära sig av glesbygdens samverkan

  03 mars, 2015
  Under 2014 skrev fem glesbygdskommuner och två polismyndigheter en gemensam samverkansöverenskommelse om hur de skulle arbeta brottsförebyggande i framtiden. Vid ett seminarium på Råd för framtiden berättar de ansvariga om nödvändigheten av att samarbeta, i glesbygden, liksom i större städer.
 • Mer resurser och fokus på medborgarna

  16 februari, 2015
  Mer resurser till lokalt polisarbete och medborgarlöften som utgår från människors syn på vad som är problem. Man kommer att märka att Polismyndigheten satsar på den lokala nivån och trygghetsskapande arbete, säger Dan Eliasson, rikspolischef.
 • Medborgardialog handlar om att förstå behovet

  10 februari, 2015
  Budskapet från Polisen var tydligt under Brås och SKL:s konferens om den nya  polismyndigheten: nu ska samverkan mellan kommun och polis vässas med hjälp av medborgarlöften. Här kan du se filmerna från konferensen.

 • Sök stöd för att utvärdera ert projekt

  30 januari, 2015
  Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

 • Brottsförebyggares behov i fokus

  19 januari, 2015
  De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer.
 • En sammanvuxen stad med dubbla lagar

  15 december, 2014
  I Sverige måste man vara 20 år för att köpa alkohol på Systembolaget. I Finland räcker det med att vara 18 år för att få handla på den finska motsvarigheten, Alko. När det gäller att köpa mellanöl som säljs i vanliga matvarubutiker i Finland så räcker det med att vara 16 år. Däremot får den unge inte ta med sig alkoholen över gränsen in i Sverige.
 • Se filmerna om grannsamverkan

  12 december, 2014
  Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.
 • Utvärdering och samverkan i fokus

  25 november, 2014
 • Grannsamverkan över gränserna

  12 november, 2014
 • Brottsförebyggande pris till Sveriges Kvinnolobby

  29 oktober, 2014
 • Utvecklingsseminarier ger stöd i det återfallsförebyggande arbetet

  22 oktober, 2014
 • Bidragen till årets brottsförebyggande tävling utsedda

  16 oktober, 2014
 • Bättre styrning gav helhetstänk i arbetet med ungdomar

  19 september, 2014
 • 50 förslag för att stärka utsatta för brott i nära relation

  02 juli, 2014
 • Samordnare prisas i Botkyrka

  23 maj, 2014
 • Nytt stöd i kampen mot illegal tobak

  22 april, 2014
 • Samverkan allt viktigare när polisen omorganiserar

  08 april, 2014
 • Sök stöd för utvärdering av brottsförebyggande insatser

  19 mars, 2014
  Nu är det dags att söka stöd för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser.
 • 'Toolbox' för utvärdering nu även på svenska

  19 mars, 2014
  Ska du utvärdera ditt brottsförebyggande arbete? Nu finns manualen från EUCPN även på svenska.
 • Goda erfarenheter av problemorienterat hot spot-arbete

  17 mars, 2014
  Under ett år har polisen i Stockholm och Eskilstuna arbetat med projekt inriktade på platsbaserat brottsförebyggande arbete.

 • Chefer i fokus för kunskapshöjande seminarier

  31 januari, 2014
  Det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet behöver förbättras. Det visar bland annat den utvärdering av polisen och kommunens samverkan och som Brå publicerade i december.

 • Riksrevisionen granskar samhällets insatser för personer som har frigivits

  30 januari, 2014
  Riksrevisionen har fattat beslut om att inleda en förstudie om samhällets brottsförebyggande insatser vid frigivning av personer som suttit på anstalt eller sluten ungdomsvård.

 • Fokus på utvärdering av samverkan i årets ekonomiska stöd

  20 december, 2013
  Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd från Brå för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Gemensamt för de flesta insatser är att de bygger på samverkan och riktar sig mot unga eller unga vuxna.
 • Relationsvåldscentrum i Stockholm vann europeiskt pris

  12 december, 2013
  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande verksamhet i Europa. Prissumman på 10 000 euro, delades ut i Vilnius, Litauen, som är ordförandeland i EU.
 • Relationsvåldscentrum vinner europeiskt pris

  11 december, 2013
  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande projekt i Europa.
 • ”Det brottsförebyggande arbetet bygger på några få eldsjälar”

  22 november, 2013
  Under konferensen Råd För Framtiden höll Brå ett seminarium där de brottsförebyggande aktörerna spelade en viktig roll. Diskussionerna utmynnade i att det efterfrågades politiska prioriteringar när det gäller det brottsförebyggande arbetet.
 • Relationsvåldscentrum i Stockholm prisas

  11 november, 2013
  Relationsvåldscentrum i Stockholm vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.
 • Organiserad brottslighet behöver förebyggas lokalt

  11 november, 2013
  Att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet är inte bara en nationell eller regional fråga. All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Det är ett av ämnena på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå med start idag.
 • Samverkan med högre ambitionsnivå

  04 november, 2013
  Samverkan har länge varit en angelägenhet mellan närpolisen och kommunen och främst rört den brottsförebyggande verksamheten. Nu krävs en högre ambitionsnivå med samverkan, menar Mats Löfving, länspolismästare i Stockholms län.  
 • Fem bidrag tävlar på temat våld i nära relationer

  04 november, 2013
  Våld i nära relationer är årets tema för den brottsförebyggande tävlingen ECPA. Fem bidrag har inkommit till den svenska tävlingen. Flera av bidragen är väl utvärderade och kan visa på resultat – ett viktigt kriterium för att vinna.
 • Så minskar du risken för korruption

  30 september, 2013
  Analysera risken och sårbarheten för korruption i din organisation. Förbättra ditt kontrollsystem i relation till resultatet, uppmanar Brå i sin senaste rapport om korruption
 • Regeringen vill fördjupa lokal samverkan

  18 september, 2013
  Polisens och kommunens brottsförebyggande arbete ska utvecklas och samverkan fördjupas. Det framgår av budgetpropositionen för 2014 som presenterades i dag.
 • Två av tre återfaller i brott – nu ska samverkan mellan myndigheter utvecklas

  23 augusti, 2013
  Samverkan behöver startas tidigt, redan under påföljden och bli betydligt mer effektiv i samband med frigivningen. Det är två slutsatser som kommit fram ur Brås serie av regionala utvecklingsseminarier på temat samverkan för att förebygga återfall i brott.
 • Goda erfarenheter av kameror på Medborgarplatsen och Stureplan

  07 augusti, 2013
  Polisen är i huvudsak nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan. Dock behöver tekniken och informationen förbättras.
 • Sök ekonomiskt stöd och bidra till att öka kunskapen om brottsförebyggande arbete

  05 juni, 2013
  Den 13 september är det sista ansökningsdag för Brås stöd till aktiviteter som ökar kunskapen om lokalt brottsförebyggande arbete.
 • ECPA ger uppsving åt det lokala arbetet

  05 juni, 2013
  I slutet av augusti ska tävlingsbidragen vara inne till den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA. Erfarenheter från tidigare deltagare visar att tävlingen kan ge det lokala arbetet ett uppsving.
 • Arbeta med unga vuxna i utanförskap

  31 maj, 2013
  Mycket av kommunernas brottsförebyggande arbete är inriktat på barn och ungdomar. På senare tid har intresset för insatser för unga vuxna ökat.
 • Trots satsning – begränsat tillskott av arbetskraft inom polisen

  31 maj, 2013
  Satsningen på 20 000 poliser har inte gett det stora tillskott av arbetskraft som man kunnat tro. Det visar Brås nya utvärdering.
 • Trygghetsvandringar till Brå

  07 maj, 2013
  Den samlade kunskapen om trygghetsvandringar som har utvecklats i Göteborgs Stad förvaltas nu av Brå.
 • Flest otrygga och utsatta för brott i storstadslänen

  12 april, 2013
  Stockholm, Västra Götaland och Skåne har över tid haft en större andel personer som utsatts för brott och som upplevt otrygghet jämfört med övriga landet.
 • Internationella riktlinjer har betydelse för kommuner

  11 april, 2013
  FN:s riktlinjer framhåller att brottsförebyggande arbete ska bygga på en lokal kartläggning och problemformulering, och utföras i samverkan mellan alla lokala aktörer som berörs.
 • Samverkan för våldsutsatta kvinnor kan förbättras

  27 mars, 2013
  Den fysiska miljön och bemötandet får högt betyg av de kvinnor som har kontakt med koncept Karin i Malmö; ändå deltar inte så många som önskvärt i polisutredningarna
 • Svensk modell på export

  20 mars, 2013
  I Sverige har det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklats genom en växelverkan mellan lokala aktörer och den statliga myndigheten Brå. Nu presenteras den svenska modellen vid en internationell konferens i Tyskland.
 • Han leder omvandlingen av polisen till en myndighet

  04 mars, 2013
  Ett lokalt perspektiv är viktigt när Polisen ska gå från många myndigheter till en. Det anser Thomas Rolén, som leder arbetet med att bilda nya Polismyndigheten.
 • Brottsligheten bland ungdomar har minskat

  26 februari, 2013
  Ungdomar i nionde klass begår allt färre brott, och främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse.
 • Arbetet med avhopp från gängkriminalitet utvecklas

  18 februari, 2013
  I början av februari träffas de 13 verksamheter som beviljats ekonomiskt stöd från Brå för ett uppstartsseminarium. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad  är ett av dem.
 • Polisen klarar ofta upp butiksrån

  18 februari, 2013
  Polisen gör relativt omfattande utredningsinsatser vid butiksrån och många brott klaras upp jämfört med andra brott. Men det finns delar av utredningsarbetet som skulle kunna förbättras.
 • Överenskommelser underlättar samarbete mellan polis och kommun

  13 februari, 2013
  Att kommun och polis tecknar överenskommelser om samverkan har lett till att de samarbetar bättre. Däremot är det mer oklart om arbetet utifrån överenskommelserna har lett till minskad brottslighet.
 • Våld i relationer tema för brottsförebyggande tävling

  08 februari, 2013
  Temat för årets European Crime Prevention Awards är Förebygga våld i nära relationer. Myndigheter och organisationer som har utvärderat sina insatser kan tävla.

 • Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

  14 december, 2012
  Nu är en av Brås mest lästa och använda produkter, Brottsutvecklingen i Sverige, här i ny utgåva. Sedan slutet av 1970-talet har Brå gett ut rapporten.
 • Kunskapsutveckling i det lokala arbetet

  13 december, 2012
  Tretton lokala aktörer har beviljats stöd för kunskapsutveckling runt brottsförebyggande aktiviteter.
 • Nu ska det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas

  07 december, 2012
  Nu fokuserar Brå på att ytterligare utveckla det lokala arbetet.
 • Grannsamverkan i Halland prisas

  25 oktober, 2012
  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann idag den svenska
  brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
 • Grannsamverkan i Halland prisas

  25 oktober, 2012
  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
 • Samverkan för att förebygga återfall i brott

  22 oktober, 2012
  En effektiv och individanpassad samverkan är nödvändig i det återfallsförebyggande arbetet.
 • Förändringar i skolmiljön gav resultat

  02 maj, 2012
  Genom att identifiera på vilka platser i skolan som brott och problembeteenden förekommer går det också att sätta in effektiva åtgärder.
 • Kyrkoföremål registreras i stort projekt

  27 april, 2012
  Färre stölder i kyrkorna och möjlighet till jobb för långtidsarbetslösa, det var syftet när Sensus slog två flugor i en smäll och startade sitt kyrkoprojekt.
 • Platsen viktig vid arbete mot våld i skolan

  24 april, 2012
  En framgångsfaktor för att minska våld och mobbning i skolan, ligger i att identifiera de mest våldsutsatta platserna.
 • Lokala poliskontor här för att stanna

  02 april, 2012
  Områden med lokala poliskontor har haft en positiv utveckling. Men poliserna saknar ibland en gemensam problembild och konkreta mål.
 • Lätt att använda statistik

  20 mars, 2012
  Statistik kan vara ett sätt att få igång och stimulera diskussionerna om den lokala situationen i kommunen.
 • Öppna föreläsningar i Örebro

  24 februari, 2012
  I Örebro genomförs flera föreläsningar om kriminologi och brottsprevention under våren 2012.
 • Sök ekonomiskt stöd år 2012

  21 februari, 2012
  Riktlinjerna för Brå:s ekonomiska stöd år 2012 är nu klara och i år har väsentliga förändringar gjorts.
 • Workshop om lokalt brottsförebyggande arbete

  21 februari, 2012
  I vår håller Brå en workshop om kartläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.
 • Botkyrka vann tävlingen i grannsamverkan

  06 februari, 2012
  Botkyrka kommun utsågs den 31 januari till Årets Grannsamverkankommun år 2011.
 • Nya erfarenheter från brottsförebyggande projekt

  22 mars, 2011
  Nu har flera av de projekt som tidigare beviljats ekonomiskt stöd skickat in sina slutrapporter till Brå.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt till din e-postlåda.