Föräldrars stöd viktigt i rättsprocess med unga misstänkta

2014-05-28

Unga misstänkta har ofta stora behov av stöd under polisförhör och rättegång. Då kan det vara bra att en förälder eller annan vårdnadshavare är med. Men många föräldrar behöver själva informeras om hur processen går till och vad som förväntas av dem. Det visar en undersökning som Brottsförebyggande rådet gjort på uppdrag av regeringen och som publiceras idag.

Olle Westlund, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs

Olle Westlund. Foto: Liselotte van der Meijs

Undersökningen visar att vårdnadshavare närvarar vid lite drygt hälften av de första förhör som hålls med unga misstänkta, och att närvaron sedan sjunker i efterkommande förhör. Närvaron är däremot högre vid rättegångar. Vanliga skäl till att föräldrar inte närvarar vid förhör och rättegångar är att de inte kan, av rent praktiska skäl, och att den unge inte vill ha med föräldrarna.

– Både ungdomarna själva och poliser, åklagare, domare och socialsekreterare som vi har intervjuat, säger att föräldrarnas stöd är viktigt. Inte minst för att den vuxne vid en rättegång ska kunna förklara och stötta den unge och bidra till att de förstår vad påföljden innebär, säger Olle Westlund, utredare på Brå.

Tydligare information

Föräldrar har olika förutsättningar att uppfylla sin roll som stöd i rättsprocessen och många behöver veta mer om vad som förväntas av dem. Idag ges informationen främst muntligt av enskilda befattningshavare i rättsväsendet, vilket gör att den är personberoende. Undersökningen visar att det finns behov av mer enhetlig och tydlig information.

Sara Merenius, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs

Sara Merenius. Foto: Liselotte van der Meijs

Mer enhetlig tillämpning

Polisen har rätt att åberopa särskilda skäl för att en förälder inte ska närvara vid förhör. Det innebär att föräldrar ibland inte får närvara, även om både föräldern och den unge vill det. Exempel på särskilda skäl är att Polisen befarar att den unge kan komma att kränkas av föräldrarna eller att de bedöms som medskyldiga till brottet.

– Reglerna används inte likadant i alla delar av landet. Det behövs en mer enhetlig tillämpning så att det blir tydligare vad som gäller för föräldrars närvaro vid förhör. Och om föräldern inte får närvara, så är det viktigt att han eller hon i stället involveras på andra sätt, till exempel före och efter förhör, säger Sara Merenius, utredare på Brå.

Ladda ner rapporten Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling. En studie av deras närvaro och betydelse för unga misstänktas rättsprocesser.(Brå 2014:11)

Pressbilder på utredarna hittar du här

För mer information: