Misshandelsbrott utreds snabbare

2014-03-20

Utredningstiden för misshandelsbrott har minskat de senaste åren, samtidigt har utredningstiderna ökat för andra brottstyper.

Utredningstiden för misshandelsbrott har minskat de senaste åren, samtidigt har utredningstiderna ökat för andra brottstyper. Det tar längre tid att utreda ungdomsbrott än vuxnas brottslighet, trots skyndsamhetskrav. Däremot har den totala tiden från anmälan till dom minskat något för misshandel, våldtäkt och stöld. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Lisa Westfelt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs.

Lisa Westfelt. Foto: Liselotte van der Meijs.

Mellan 2009 och 2012 har utredningstiden för misshandelsbrott minskat från 83 till 65 dagar i mediantid, men ökat för våldtäkt (från 54 till 62 dagar) och utpressning (från 58 till 68 dagar).

– Utredningstiderna för ungdomar är längre än för vuxna, trots att det finns särskilda skyndsamhetskrav när det gäller ungdomsbrott, säger Lisa Westfelt, utredare på Brå. Det hänger troligtvis ihop med att det också finns en rad samverkanskrav på myndigheterna i ungdomsärenden som ibland har en motsatt effekt på möjligheterna att utreda snabbt. Utredningstiderna för ungdomar har dock blivit kortare under perioden och har minskat från 77 till 70 dagar i mediantid.

Tingsrättstiden (från åtal till dom) var däremot väsentligt kortare för ungdomar än för vuxna under den period som studeras. Brottsmisstankar mot ungdomar hade en tingsrättstid på 22 dagar, medan motsvarande tid för vuxna var 59 dagar. Generellt sett ökade tingsrättstiderna mellan 2010 och 2012 för alla brottstyper som studerats, utom för stöld.

Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs.

Victor Ståhl. Foto: Liselotte van der Meijs.

De totala handläggningstiderna har minskat för vissa brott och ökat för andra

Den totala handläggningstiden, från anmälan till dom, minskade under 2010-2012 för misshandel (från 211 till 200 dagar), våldtäkt (från 100 till 93 dagar) och stöld (från 144 till 136 dagar). Däremot har den totala handläggningstiden ökat något för rån (från 98 till 101 dagar) men betydligt mer för utpressning (från 84 till 120 dagar).

– Det är viktigt att inte bara titta på handläggningstider, utan även på kvaliteten i utredningarna, säger Victor Ståhl, utredare på Brå. Kortare handläggningstider kan inte tolkas som en positiv utveckling om det till exempel innebär att fler ärenden avskrivs som hade kunnat leda till en lagföring, eller att utredningarna har sådana kvalitetsbrister att åklagaren inte kan väcka åtal.


Läs rapporten: Handläggningstider i rättskedjan 2009-2012.  (Brå 2014:7)

Fakta

  • Utredningstid – tid från att förundersökning inleds tills ett beslut på misstanken fattas.
  • Tingsrättstid – tid från åtalsbeslut till tingsrättsdom.
  • Total handläggningstid – tid från brottsanmälan till tingsrättsdom.


För mer information