Bedrägerier – en ny typ av vardagsbrottslighet

2013-12-12

Cykel- och bilstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna visar en ny kortanalys från Brå.

Cykel- och bilstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna. Det visar den kortanalys över brottsutvecklingen inom några utvalda brottstyper, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Johanna Olseryd, utredare på Brå.

– På en övergripande nivå kan man tala om en förskjutning från stöldbrott till bedrägeribrott, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå. Den ökade internetanvändningen och den tekniska utvecklingen har bidragit till att allt fler typer av bedrägeri kan begås. Den medför också att brott kan begås mot ett stort antal personer samtidigt. Sammantaget gör detta att bedrägerier är på väg att bli en ny typ av vardagsbrottslighet, fortsätter Johanna Olseryd.

Villainbrott ökar under hösten

Brås kortanalys visar även på vissa säsongsmönster när det gäller utsatthet för brott. Cykel- och bilstölder är mindre vanliga på vintern, medan villainbrotten ökar i slutet av året. När det gäller villainbrott, är det en trend i säsongsmönster som hållit i sig sedan mitten av 2000-talet. Antalet anmälningar om villainbrott ökade från 10 000 till 14 000 mellan 2005 och 2012, medan Nationella trygghetsundersökningen (NTU), visar att en procent av befolkningen utsattes för någon typ av bostadsinbrott under förra året.

Även utsattheten för bedrägeri ökar under slutet av året, visar NTU och statistiken över anmälda brott. Sedan den stora ökningen av anmälda bedrägeribrott började år 2006, har antalet anmälningar ökat med nästan 150 procent. Enligt NTU utsattes 3 procent av befolkningen för bedrägeri under förra året.

Som källor för kortanalysen av brottsutvecklingen används bland andra Nationella trygghetsundersökningen (NTU), kriminalstatistiken samt Skolundersökning om brott.

Ny funktion på Brå

Den aktuella kortanalysen av brottsutvecklingen har tagits fram vid en nyinrättad funktion på Brå. Funktionens uppgift är att göra just så kallade kortanalyser – snabbt genomförda och avrapporterade analyser – utifrån bearbetad befintlig statistik, som komplement till de mer omfattande rapporterna. Kortanalyserna kan röra dels brottsutvecklingen i stort, dels områden som brottsuppklaring, åtalsfrekvens, utdömd straffmassa eller återfall i brott efter verkställighet, för att bara nämna några exempel.

Ladda ner kortanalysen

För mer information