Relationsvåldscentrum i Stockholm prisas

Vinnarna av den svenska uttagningen till ECPA 2013. Foto: Åsa Frostfeldt.

Vinnarna av den svenska uttagningen till ECPA 2013. Foto: Åsa Frostfeldt.

2013-11-11

Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholm vann idag den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.

Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholm vann idag den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.

Se prisutdelningen

– RVC är ett gott exempel på när samverkan mellan samhällets olika aktörer leder till bättre bemötande av en mycket utsatt grupp. Vinsten blir dessutom högre kvalitet i rättsprocessen, säger Karin Svanberg, chef för Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Temat för årets tävling är Våld i nära relationer. RVC består av ett team med socionomer som har specialistkompetens inom våld. Inom 48 timmar efter en polisanmälan kontaktar de den våldsutsatta och erbjuder stöd. RVC informerar om rättsprocessen, vidare förhör och förmedlar kontakter till socialtjänst och polis, skyddat boende, eventuell sjukvård m.m. RVC:s stöd syftar till att den utsatta ska orka genomgå brottsutredningen och säkerställa att denna får tillräcklig information om rättsprocessen. RVC fungerar som en brygga mellan socialtjänst och polis samtidigt som de ger våldsutsatta stöd – en funktion som tidigare saknats. RVC är ett samarbete mellan främst Socialförvaltningen i Stockholms stad, Västerorts polismästardistrikt och Åklagarmyndigheten.

Högskola har utvärderat effekterna

Ersta Sköndals högskola har i ett flertal utvärderingar mätt resultaten av RVC:s verksamhet. Utvärderingarna visar att RVC medfört att fler polisanmälningar leder till åtal. I de ärenden där RVC varit inkopplade ledde knappt 42 procent av anmälningarna för grov kvinnofridskränkning till åtal, jämfört med 24 procent där RVC inte var med som stöd. Utvärderingarna visar också att verksamheten effektiviserat samverkan mellan socialtjänsten, polisen och åklagare. Främst polisen uppger att RVC:s arbete med våldsutsatta bidrar till att polisen kan lägga mer tid på utredning och förhör.

Juryns motivering

”Relationsvåldscentrum får pris för att verksamheten stödjer målsäganden i kvinnofridsbrott och ger dem tillräckliga förutsättningar att genomgå en rättsprocess – en viktig och ibland förbisedd del i rättskedjan. Verksamheten är ambitiöst utvärderad och har möjliggjort för en bättre samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst. Verksamheten har även höjt andelen ärenden som går till åtal.”

Priset i den svenska deltävlingen delas ut vid Brås konferens Råd för framtiden.

Mer information om prisvinnaren

För ytterligare information

Per Alvant, ansvarig för ECPA på Brå, 070-417 48 82, Johanna Bruno, Relationsvåldscentrum, 076-129 14 06

Vad är ECPA?

European Crime Prevention Award, ECPA, är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt. Årets tema är våld i nära relationer. Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Det vinnande projektet får representera Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i Litauen 11–12 december.