Goda erfarenheter av kameror på Medborgarplatsen och Stureplan

Polisen är i huvudsak nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan. Dock behöver tekniken och informationen förbättras.

Polisen är i huvudsak nöjd med den kameraövervakning som pågått sedan sommaren 2012 på Medborgarplatsen och Stureplan. Dock behöver tekniken och informationen förbättras. Det framkommer i en rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar i dag.

Johanna Kindgren, utredare på Brå.

Johanna Kindgren, utredare på Brå.

– Vi har följt upp det första året av polisens försök med kameraövervakning vid Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm, säger Johanna Kindgren, utredare på Brå. Uppföljningen visar att kamerorna kommit till god användning för att tidigt upptäcka bråk och därmed förhindra våldsbrott.

Positivt med kameraövervakning

Inför att försöket startade ställde Brå frågor till både boende vid de två platserna och till besökare. Svaren visade att de flesta var positiva till kameraövervakningen. Drygt hälften av de tillfrågade trodde också att de skulle känna sig tryggare när kamerorna togs i bruk.

Polisen tycker att kamerorna har varit användbara. Flera bråk och försök till misshandel har kunnat förhindras tack vare att kameraoperatören kunnat larma i tid.

 – Men vi tror att kamerorna skulle komma till ännu större nytta om operatörerna i större utsträckning fick möjlighet att specialisera sig på uppgiften. Det behövs också bättre information till de poliser som arbetar ute på de två platserna. Många är till exempel osäkra på vilka områden som täcks av kamerorna, säger Johanna Kindgren.

Det har också varit en del tekniska problem med kamerorna. Det kan exempelvis handla om kameror som plötsligt slocknar eller att bilderna är suddiga, vilket påverkar arbetet för kameraoperatörerna på Polisens ledningscentral.

Utvärderingen visar att de anmälda personbrotten vid Stureplan inte minskat alls under perioden, medan Medborgarplatsen fått en minskning av anmälda personbrott. Men det är för tidigt att veta om det har med kameraövervakningen att göra.

Fakta

Polismyndigheten i Stockholms län fick i juni 2012 ett treårigt tillstånd till kameraövervakning vid Stureplan och Medborgarplatsen. De första kamerorna togs i drift i juli 2012. Brå utvärderar försöket. Detta är den första av tre delrapporter, och belyser tryggheten innan kamerorna togs i bruk samt polisens arbete med implementeringen. Utvärderingen beskriver också brottsligheten på respektive plats och brottsutvecklingen under det första året.

För mer information: Johanna Kindgren, utredare Brå, 08-504 45 413, johanna.kindgren@bra.se, eller Stina Holmberg, enhetschef Brå, 070-419 35 12, stina.holmberg@bra.se  alternativt Sofie Österheim, kommunikationsstrateg Polisen, 010-56 37463, sofie.osterheim@polisen.se.