Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet

2017-12-29

Vid årskiftet införs ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks brottskoder för bland annat olaga integritetsintrång, allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning samt en ny särredovisning för grovt vapenbrott.

När det gäller misshandel har definitionen av nära relation utvidgats till att gälla alla parrelationer – även särbo och flickvän/pojkvän. Nytt är också att relationen definieras även vid misshandel utomhus. Läs om alla nya och förändrade brottskoder i den nya versionen av Klassificering av brott.

Här är brottskoderna som införs:

 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/ pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9357)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9358)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9359)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9360)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9361)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9362)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus (9363)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9364)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9365)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9366)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9367)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9368)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9369)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9370)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus (9371)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9372)

 • Olaga integritetsintrång mot flicka under 18 år (0484)
 • Olaga integritetsintrång mot pojke under 18 år (0485)
 • Olaga integritetsintrång mot kvinna 18 år eller äldre (0486)
 • Olaga integritetsintrång man 18 år eller äldre (0487)
 • Olaga tvång mot flicka under 18 år (0488)
 • Olaga tvång mot pojke under 18 år (0489)
 • Olaga tvång mot kvinna 18 år eller äldre (0490)
 • Olaga tvång mot man 18 år eller äldre (0491)
 • Olovlig avlyssning m.m. (0492)

 • Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål (9827)
 • Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av endast andra föremål (ej fast interiör/exteriör) (9828)

 • Allmänfarlig ödeläggelse, genom sprängning (1308)
 • Allmänfarlig ödeläggelse, ej genom sprängning (1309)

 • Övriga brott mot 13 kap., sabotage inkl. grovt, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, underlåtenhet att avvärja allmän fara (1310)

 • Smitning från trafikolycksplats, med betydande materialskador, personskador eller dödligt utfall (3007)
 • Smitning från trafikolycksplats, med inga eller lindriga material- och personskador (3008)

 • Insiderbrott (5078)
 • Insiderbrott, grovt brott (5079)
 • Obehörigt röjande av insiderinformation (5080)
 • Marknadsmanipulation (5081)
 • Marknadsmanipulation, grovt brott (5082)

 • Vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol (4073)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol (4074)
 • Vapenbrott; innehav av jaktvapen (4075)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av jaktvapen (4076)
 • Vapenbrott; innehav av annat vapen (4077)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av annat vapen (4078)
 • Vapenbrott; överlåtelse eller utlåning av skjutvapen (4079)
 • Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; överlåtelse eller utlåning av skjutvapen (4080)
 • Annat brott mot vapenlagen (4081)

 • Uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots beslut om utvisning (4069)
 • Har anställning eller bedriver verksamhet utan att inneha arbetstillstånd (4070)
 • Har utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige, eller saknar arbetstillstånd (4071)
 • Övriga brott mot utlänningslagen (4072)