Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö

2014-12-22

Under 2011 drabbades Malmö av en serie mord. Polisen i Skåne inledde operationerna Alfred och Selma där man arbetade med poliser från andra delar av landet samt personal från andra myndigheter. Brå har nu gjort en kvalitativ undersökning av Polisens satsningar.

Operationerna Alfred och Selma – Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014 bygger på intervjuer med personer som deltog i Operationerna Alfred och Selma, samt en analys av olika dokument, såsom beslutsprotokoll, rapporter och PM.

Den här rapporten är för Brås del den första i sitt slag där myndigheters arbete analyseras från ett särskilt organisationsteoretiskt perspektiv. Ämnet – en långsiktig myndighetsgemensam insats i Malmö – illustrerar den senaste utvecklingen i bekämpningen av ekonomisk och organiserad brottslighet i Sverige.