Grannsamverkan över gränserna

Hans Peter de Place Hansen och Lone Harlev från DKR.

Hans Peter de Place Hansen och Lone Harlev från danska DKR. Foto: Brå

2014-11-12

För att minska egendomsbrotten inleder man grannsamverkan i allt fler EU-länder. I Wien träffades nyligen representanter från olika EU-länder för att gå med i den nybildade organisationen European Neighbourhood Watch Association (EUNWA).

Nätverket är en paraplyorganisation för grannsamverkansorganisationer i Europa, med syfte att möjliggöra dialog och kunskapsutbyte mellan de olika verksamheterna. Initiativtagare till arrangemagnet är den österrikiska grannsamverkansorganisationen proNachbar.

Etableringen av nätverket skedde i samband med en konferens i Wien, den 23-24 oktober, där nationella företrädare för grannsamverkan från 19 länder samlats för att diskutera inriktningen med verksamheteten. Konferensen avslutades med en ceremoni, där de deltagarna kunde registrera sitt medlemskap formellt.

Nätverket kan öka dialogen och förbättra effekten

Under konferensen fick England och Danmarks representanter i en personlig intervju, frågan om vad de tror att detta nätverk kan ge och vilka fördelar det kan bidra med på lång sikt.

James Maddan, ordförande för nätverket för grannsamverkan i England och Wales, (The Neighbourhood and Homewatch Network in England and Wales) ser många möjligheter med EU-nätverket och berättar att de aktivt kan bidra till och bygga upp verksamheten. Med 25 procent av befolkningen engagerad i grannsamverkan, är denna organisation en stark resurs i samarbetet.

– Vi har arbetat med grannsamverkan i över 30 år och har erfarenheter av både misstag och framgångar. Vi är beredda på att dela med oss och stärka arbetet med det vi har att ge. Vi kan också lära oss mycket så vi inte uppfinner hjulet igen, säger James Maddan.

Kate Daisley, som är verksamhetsansvarig för organisationen får frågan om vilka fördelar hon ser med EU-nätverket.

Det kan stärka grannsamverkansarbetet genom utbytet av praktiska erfarenheter. Det kan även stärka självförtroendet, och ge grannsamverkansorganisationerna kraft att föra dialog med andra parter, exempelvis polisen. Det kan öka medlemmarnas motivation att aktivt lyfta de brottsförebyggande frågorna på den politiska agendan i sina egna länder.

I Danmark ansvarar DKR, den danska motsvarigheten till Brottsförebyggande rådet, för det nationella grannsamverkansarbetet.

Lone Harlev, nationell projektledare för grannsamverkan, hoppas på ett kunskapsutbyte som kan hjälpa till att utveckla metodens brottsförebyggande effekter:

För oss är det viktigt att vi kan utbyta forskningskunskaper. Att få ta del av vad som gjorts och som kan ge oss kunskaper om hur vi ska arbeta effektivt mot brott.

Hans Peter de Place Hansen, från DKR som även arbetar med den konkreta verksamheten i ett flerfamiljsområde i Köpenhamn, hoppas på den direkta dialogen:

– Jag tror att det är viktigt att man kan använda nätverket för dialog. Om man har frågor så kan man få svar från andra som har erfarenhet av frågan.

Kate Daisley, från brittiska Neighbourhood and Home Watch Network.

Kate Daisley. Foto: Brå

Grannsamverkan över gränserna kan motverka nya typer av brottslighet

På frågan om vad nätverket långsiktigt kan bidra med tog Kate Daisley och James Maddan upp nätverket kan användas för att ta upp nya trender inom den kriminella verksamheten, att öka medvetandet om vad som händer och vad man kan göra mot nya typer av brott. Kate Daisley ger ett exempel på detta:

Nyligen har vi exempelvis haft problem med kopparstölder i England. Det stals ledningar från tunnelbana och tåg. Vi skickade då ut information till våra medlemmar att vara vaksamma, om de såg något. Detta hjälpte polisen att snabbt få in tips och gripa gärningsmännen.

James Maddan tror på den här typen av gemensamt arbete mot kriminalitet och lyfter upp människohandel som ett annat exempel där han tror att grannsamverkan kan hjälpa polisen.

Den kriminalitet vi ser i dag är ofta internationell. Om vi delar med oss om vad som är på gång så kan vi vara förberedda och agera mer effektivt.

Det svenska grannsamverkansarbetet är av internationellt intresse

Samverkan mot brott var representerad genom Erika Sallander från Brå, som även medverkade som föreläsare på temat Samverkan. Det svenska grannsamverkansarbetet har väckt internationellt intresse och flera av länderna, bland annat Danmark och Estland berättade i sina presentationer att Brås rapporter Grannsamverkans effekter på brottsligheten och Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide, har legat till grund för deras eget arbete. Danmarks brottsförebyggande råd har även gjort studiebesök hos några kommuner som bedriver grannsamverkan i Sverige. I England och Wales har man kunnat se en tydlig ökning av grannsamverkan i flerfamiljshus, efter att de introducerade Brås guide på webben och på Facebook.


Läs mer

Grannsamverkan fyller femtio år


Förebygga brott