Utvecklingsseminarier ger stöd i det återfallsförebyggande arbetet

Erik Wennerström och Nils Öberg

Erik Wennerström lämnar över metodmaterialet till Nils Öberg.

2014-10-22

– Det är en mindre grupp personer som står för merparten av återfallen. Människor som behöver hjälp och stöd från samhället riskerar ibland att falla mellan stolarna. Med en välplanerad samordning kan detta förebyggas. Det säger Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström som i dag överlämnade ett utprovat seminariepaket till Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Brå har tagit fram en lösning som regionala och lokala aktörer kan använda för
att få kunskap om det återfallsförebyggande arbetet och hur det kan utvecklas. Inte minst är det tänkt att inspirera till ökad lokal samverkan.

Goda erfarenheter

Formen med utvecklingsseminarier har vid ett flertal tillfällen testats av Brå under 2013 – med gott resultat. Över 70 procent av verksamheterna uppgav i en enkät att utvecklingsseminariet hade varit en avgörande del för att få igång ett samverkansarbete.

Nu har materialet alltså lämnats över till Kriminalvården, en central aktör i arbetet med att förebygga återfall i brott. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg tycker att det är bekymmersamt att återfallsnivåerna inte sjunker över åren.

– En av utmaningarna i arbetet med att förebygga återfall är att myndigheterna ser så olika ut som organisationer. Kriminalvården är en stor statlig myndighet som har möjlighet att fördela resurser över landet, till skillnad från exempelvis socialtjänsten. Därför är allt metodstöd mer än välkommet, säger Nils Öberg.


Här hitttar du metodmaterialet för utvecklingseminarier


OM UTVECKLINGSEMINARIET

Utvecklingsseminariet Samverka för att förebygga återfall i brott är en kombinerad utbildnings- och arbetsdag för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer, personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd. Syftet med seminariet är att deltagarna tillsammans ska utveckla ett stringent lokalt och regionalt samarbete. Metodologiskt utgör utvecklingsseminariet en form av processutvecklingsmetod.