Våld i relationer tema för brottsförebyggande tävling

2013-02-08
Temat för årets European Crime Prevention Awards är Förebygga våld i nära relationer. Myndigheter och organisationer som har utvärderat sina insatser kan tävla.
Temat för årets European Crime Prevention Awards är Förebygga våld i nära relationer. Myndigheter och organisationer som bedriver sådan verksamhet och har utvärderat sina insatser kan tävla.
Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU — European Crime Prevention Awards (ECPA) — av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).  Syftet med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Årets final avgörs i december i Litauen, som är ordförandeland i EU under hösten 2013. Det vinnande bidraget på EU-nivå belönas med 10 000 euro.

Varje EU-land får nominera ett bidrag till den europeiska tävlingen. Brå arrangerar den svenska nomineringen i form av en nationell uttagningstävling, där en jury med representanter för bland andra Brå, Rikspolisstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting utser det vinnande bidraget. Tävlingsbidragen ska vara Brå tillhanda senast den 26 augusti, men det är bra om de som vill delta börjar förbereda redan nu.

Årets tema är Förebygga våld i nära relationer


Temat för ECPA-tävlingen år 2013 är Förebygga våld i nära relationer. Det omfattar psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt och känslomässigt våld i nära relation, eller hot om våld, oavsett kön eller sexuell läggning.

Enligt tävlingskriterierna, som fastställts av det kommande Litauiska ordförandeskapet, kan projekt eller verksamheter som deltar i tävlingen vara inriktade på bland annat: juridiska och tekniska metoder för brottsofferskydd, interventioner för våldsutövande gärningspersoner i samband med påföljd, sociala stödverksamheter för brottsoffer, riskbedömning i samband med skydd, medling, eller rutiner för omedelbara åtgärder.  

Vem kan tävla?


Både myndigheter och andra organisationer som har genomfört ett brottsförebyggande projekt eller insats mot våld i nära relationer kan delta i ECPA. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:
  • Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska vara möjlig att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Det tyngst vägande kriteriet är utvärdering. En verksamhet bör idealt ha mätbara mål och vara utvärderad avseende effekt. I brist på vetenskaplig utvärdering måste man med hjälp av statistik eller liknande mätningar kunna visa att insatserna har sannolika effekter på problemet man vill förebygga.
 

Frågor och råd


Du som vill veta mer, eller är osäker på om er verksamhet är tillräckligt utvärderad eller passar för tävlingen, är välkommen att redan nu kontakta Brå med frågor. Du som vet att din organisation vill delta, eller vill nominera någon annans verksamhet, är också välkommen att kontakta oss redan nu. Kontaktperson är Madeleine Elgemyr, utredare på Brå, på telefon 08-401 87 63 eller e-post madeleine.elgemyr@bra.se  

Hur anmäler jag ett projekt/verksamhet?


Tävlingsbidragen ska vara Brå tillhanda senast den 26 augusti 2013. Anmälan av tävlingsbidrag görs på särskild blankett. Frågor besvaras av Madeleine Elgemyr på telefon 08-401 87 63 eller via e-post madeleine.elgemyr@bra.se

Tävlingsbidragen skickas till Brå, Box 1386, 111 93 Stockholm. Märk kuvertet "ECPA 2013".

Tidigare svenska ECPA-bidrag om våld i nära relation


Senast år 2007 handlade tävlingen också om våld i nära relation, och Sverige vann då den europeiska tävlingen med Kvinnofridsprogrammet i Malmö (numera känt som Koncept Karin). 2010 var temat Brott i hemmiljö och även där deltog projekt om våld i nära relation. Dokumentation med beskrivningar av de svenska finalisterna dessa båda år finns här:

ECPA 2007: Våld i nära relationer
ECPA 2010: Brott i hemmiljö

Läs mer