Kommuner saknar ofta organisation kring medling

2012-08-28
Förutom skillnaden i hur väl medlingen är organiserad, skiljer sig även villkoren för medling enligt en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.
Förutom skillnaden i hur väl medlingen är organiserad, skiljer sig även villkoren för medling enligt en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.
Den 1 januari 2008 blev det obligatoriskt för kommuner att erbjuda medling vid brott som begåtts av unga förövare. Avsikten var att lagöverträdare under 21 år och deras brottsoffer i hela landet och på lika villkor skulle erbjudas medling.

Socialstyrelsens har gjort en uppföljning av hur landets kommuner erbjuder och arbetar med medling. Uppföljningen visar att en del kommuner saknar organisation kring medling och att den medling som erbjuds kan se olika ut i de olika kommunerna. Också kunskapsnivån kring medling är, enligt Socialstyrelsen, ibland relativt låg.

I uppföljningen beskriver Socialstyrelsen ett antal åtgärder som skulle kunna förbättra medlingssituationen i Sverige. Bland dessa nämns mer forskning om medling och dess effekter och utökad information och kunskap från centrala myndigheter inom rättsväsendet.

Läs mer om uppföljningen på Socialstyrelsens hemsida där du också kan ladda ner rapporten. Läs också gärna mer om medling på Brå:s temasida om medling.