Tyskt projekt mot mobbning vann ECPA 2011

2012-01-09
Det tyska anti-mobbningsprogrammet Fairplayer vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2011.
Det tyska anti-mobbningsprogrammet Fairplayer som arbetar med att förebygga våld och trakasserier vann den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete, ECPA 2011. Utöver äran och diplom fick företrädare för programmet ta emot 20 000 euro.
Årets ECPA-tävling avgjordes i Warszawa i Polen. Årets tema var  "sportens, vetenskapens och konstens roll i det brottsförebyggande arbetet". Fairplayer är ett skolprogram som syftar till att minska våld och mobbning bland elever. Programmet började utvecklas 2004 av psykologer knutna till Freie Universität Berlin och har idag implementerats i flera skolor i Berlin och Bremen. Utmärkande för programmet är att det består av två delar - en skoldel (fairplayer manual) och en idrottsdel (fairplayer sport). Grundidén för de båda delarna är densamma och genom att erbjuda flera delar av programmet kan man till skillnad från "vanliga" anti-mobbningsprogram nå ungdomar även på deras fritid och när de sportar. Målgruppen för programmet är framför allt pojkar och flickor mellan 11 och 15 år. Sportdelen av programmet vänder sig främst till klubbar som erbjuder lagsporter för ungdomar, exempelvis fotbollsklubbar. I lagsporter uppstår i likhet med skolan tävlan, konflikter och konfrontationer och genom att arbeta med gruppklimatet går det att minska mobbning och våld. Tränarprofiler i bland andra den tyska storklubben Werder Bremen, har engagerats sig i implementeringen av Fairplayer-programmet.

Gruppnormer viktiga för att minska mobbning


Programmet tar omkring fyra månader att implementera. Lärare får utbildning av speciella företrädare för programmet. Arbetet bygger på övningar där elever och vuxna involveras och där deltagarna har möjligheten att följa gruppens utveckling enligt en trappstegsmodell. Programmet är utvärderat genom så kallade randomiserade kontrollstudier (RKC-studies). Det innebär att elever har slumpats i två grupper — en insatsgrupp som blev föremål för fairplayerprogrammet och en kontrollgrupp som inte fick ta del programmet. Vid jämförelser mellan grupperna visade det sig att våld, anti-socialt beteende och mobbning minskat tydligt bland de elever som tog del av programmet jämfört med de elever som inte blev föremål för insatser.

Finland fick hederspris


Finland fick hederspris i tävlingen för projektet Ice Hearts, som av juryn framhölls som innovativt. Ice Hearts bygger på att problemungdomar i sexårsåldern får möjligheten att vid sidan av skolan ingå i ett nätverk av människor som bland annat spelar lagidrotter som ishockey. Ungdomarna ska följas upp av Ice Hearts-teamet under en period av tolv år till dess att de fyllt 18 år. Sverige tävlade med projektet Ung Tunnel som engagerat ungdomar i utsmyckningen av gångtunnlar i Tyresö kommun.

Fakta/ ECPA

European Crime Prevention Award, ECPA, är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt. Brå utser årligen ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Projektet och vinnaren får representera Sverige i den europeiska finalen, som 2011 avgjordes i Polen i egenskap av ordförandeland i EU. Sverige har vunnit den europeiska finalen två gånger tidigare; 1998 med projektet Rinkebyskolan samt 2007 med Kvinnofridsprogrammet i Malmö.