Pris till brottsförebyggande projekt i Tyresö

Vinnarna av ECPA 2011 tar emot priset. Foto: Dan Pettersson

Vinnarna av ECPA 2011 tar emot priset. Foto: Dan Pettersson

2011-10-17
Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA.
Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Projektet har engagerat ungdomar i att minska skadegörelse och klotter.

Projektet Ung Tunnel har engagerat ungdomar i att gemensamt utsmycka en gångtunnel i området Granängsringen i Tyresö. Liksom många kommuner har även Tyresö problem med klotter och skadegörelse. Under 2010 gjorde därför kommunen en extra satsning på ett konstprojekt i brottsförebyggande syfte. Sammanlagt 120 ungdomar, de flesta mellan 12 — 16 år och många med invandrarbakgrund, hjälptes åt att smycka en gångtunnel med färg och mosaik. Fritidsgårdarna engagerades; Boverket och ett försäkringsbolag gick in med extra resurser.

— Ungdomarna i Tyresö har tydligt visat oss att vi måste våga ge dem ansvar och inflytande. Tunneln är nu vacker och fri från skadegörelse, säger Karin Svanberg, chef för Enheten för lokalt brottsförebyggande arbete på Brå.

Pris i europeisk brottsförebyggande tävling

Den lyckade satsningen bidrog inte bara till att gångtunneln sedan utsmyckningen är helt klotter- och skadefri. Nu har projektet Ung Tunnel även vunnit den svenska uttagningen i den europeiska tävlingen, ECPA. Utöver 10 000 kronor i prispengar får projektet Ung Tunnel representera Sverige i den europeiska finalen som avgörs i Polen senare under hösten. Temat för årets tävling är "Idrottens, vetenskapens och konstens roll i det brottsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga".

Projektet är inte effektutvärderat men har följts upp med detaljerad polisstatistik över utvecklingen av klotter och skadegörelse på olika platser i Tyresö kommun. Tittar man mer specifikt på vilka ställen, så kallade hot spots, i Tyresö kommun som är mest drabbade av klotter och skadegörelse så utmärker sig fyra skolor och närmiljön kring dessa skolor. Gångtunneln som renoverats av ungdomarna ligger i anslutning till en av de fyra skolorna, och borde därmed ha varit mer utsatt för klotter och skadegörelse, men har förblivit orörd. 

Det kan jämföras med hur antalet klotteranmälningar (ej mot kollektivtrafik) har utvecklats de senaste åren i Tyresö kommun. Under 2010 anmäldes 916 klotterbrott, en ökning med 189 procent jämfört med året innan. Denna bild bekräftas av närpolisen i Tyresö som upplever att klotter har börjat få fäste i kommunen de senaste åren.

Satsning som lönar sig

En överslagsräkning visar, enligt projektföreträdarna, att projektet sannolikt varit kostnadseffektivt. Tyresö kommun lägger årligen ned stora summor på att sanera klotter. I kommunens strategi för att minska skadegörelse och klotter ingår även kostnader för privata vaktbolag. På skolorna och i kringområdet där tunneln ligger lade kommunen ned omkring 450 000 kronor under 2010 för att åtgärda klotter och skadegörelse. Totalkostnaden för hela projektet Ung Tunnel som blev 204 920 kronor (år 2010). Tyresö kommun är i färd med att involvera fler ungdomar i renovering av nya tunnlar 2011-2012. 

Juryns motivering

Ung Tunnel har lyckats förebygga skadegörelse genom att engagera barn och ungdomar i utsmyckningen av sitt eget lokalområde. Projektet bygger på dialog och delaktighet — från kommunens tekniska kontor hela vägen till de unga i grannskapet. Man har aktiverat både flickor och pojkar i ett utsatt bostadsområde och givit dem chansen att ta ansvar för och delta i den fysiska utformningen av en plats genom att måla en gångtunnel, plantera träd med mera. Det har lett till att platsen är fri från skadegörelse i ett område där trenden går åt motsatt håll.

Fakta /ECPA

  • European Crime Prevention Award, ECPA, är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt.
  • Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen.
  • Projektet och vinnaren får representera Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i Polen i egenskap av ordförandeland i EU.
  • Sverige har vunnit den europeiska finalen två gånger tidigare; 1998 med projektet Rinkebyskolan samt 2007 med Kvinnofridsprogrammet i Malmö.