"Väskan" — en film om äldre, med äldre och för äldre

2011-01-20
I november 2010 hade stumfilmen världspremiär på biografen Draken i Göteborg.
I november 2010 hade stumfilmen "Väskan — en film att inte bli rädd för" världspremiär på biografen Draken i Göteborg. Under många skratt och en hel del jubel fick de 800 besökarna, pensionärer, personal inom äldreomsorgen och andra intresserade, bland annat lära sig hur äldre kan skydda sig mot brott, och vad de ska göra om olyckan ändå är framme.
En film att inte bli rätt för. Foto: Solveig Hollari/Brå

Filmen Väskan — en film att inte bli rädd för är ett närmast unikt samarbete mellan 25 olika myndigheter, organisationer, föreningar och enheter i Göteborg och Västra Götaland. Den 20 minuter långa stumfilmen är textad på tolv olika språk och vänder sig i första hand till äldre personer, från såväl Sverige som andra länder. En stor del av de som medverkar i filmen är seniorer från Göteborgsområdet, infödda och invandrade.

Enligt Nasrin Pakkho, filmens regissör, har arbetet med filmen varit en unik process där många organisationer, ideella krafter och amatörskådespelare, de flesta pensionärer, länge har jobbat tillsammans i sann folkrörelseanda. Också premiärvisningen kantades av stor kulturrikedom då ett femtiotal föreningar från olika länder visade upp sig och berättade om sin verksamhet och sina kulturer. 

När kroppen tappar funktioner kan otryggheten öka

Barbro Lennér Axelsson, universitetslektor i socialt arbete och moderator vid den paneldebatt som skedde före filmen, beskrev stolt Göteborg som ett "Lilla Världen", en stad med invandrare från jordens alla hörn. Enligt Barbro Lennér Axelsson är det lätt hänt att äldre, oavsett kulturell bakgrund, blir otrygga. Själva det faktum att man som äldre kanske börjar se och höra sämre kan skapa en ökad otrygghetskänsla.

— Det har inte med psyket att göra, utan beror i första hand på att kroppen sakta tappar vissa av sina funktioner. Därför är kunskap om hur man ska bete sig i svåra situationer och kontakt med andra människor det allra viktigaste och det är just detta som filmen handlar om.

Ingemar Johansson, länspolismästare i Västra Götalands län berättade att risken för äldre personer att utsättas för brott är mycket liten. De flesta har inte någon anledning att vara oroliga. Men det finns, enligt honom, en förhöjd risk i vissa situationer, exempelvis när äldre hämtar ut pengar eller om de släpper in främmande människor i sitt hem.

— Genom att undvika att ensam ta ut stora summor och genom att inte släppa in någon okänd i hemmet kan man som äldre minimera risken att utsättas för brott.

En film som stimulerar till diskussion och samtal


En forskningsstudie, som tagits fram i samarbete mellan Göteborgs universitet, Brottsoffermyndigheten och Göteborgs Stad, visar bland annat att äldre som råkat ut för brott inte alltid får det stöd de behöver. Många vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp och särskilt svårt kan det vara för invandrare eftersom språket kan bli en barriär. Enligt Ann Hanbert, projektkoordinator i Göteborgs stad är det vanligt att den som har blivit utsatt för ett brott känner skuld och skam. Det är därför viktigt att prata om det som har hänt, men det kan vara extra svårt för den som inte pratar svenska.

Filmen Väskan är både till för att informera och för att stimulera till diskussioner och samtal. Tillsammans med filmen sprids nu ett studiematerial kring trygghets- och mångfaldsfrågor till samtliga kommuner i Västra Götaland samt till invandrar- och pensionärsorganisationer. Eventuellt kommer filmen och studiematerialet också att användas information till nyanlända flyktingar i Västsverige.

Fakta om projektet Väskan:

  • Projektägare för arbetet med filmen Väskan och handledarmaterialet till studiecirklarna är Regional SIOS i Västra Götaland (samarbetsorgan för etniska organisationer i Västra Götaland).
  • Väskan har bekostats av bland andra Tryggare och Mänskligare Göteborg, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Senior Göteborg, ABF, Arbetsförmedlingen kultur samt Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté.
  • Filmen finns på tolv språk på samma DVD: svenska, finska, persiska, turkiska, arabiska, polska, spanska, somaliska, engelska, grekiska, italienska och SKB (serbiska/kroatiska/bosniska). Studiematerialet till handledarna för studiecirklarna finns på svenska och engelska.
  • Väskan har filmats och regisserats av filmaren Nasrin Pakkho.
  • Filmen Väskan deltar i den EU-sanktionerade tävlingen ELAC (European Local Authorities Competition on Good Practise on the Support for Migrant Elders Initiatives). Det är Rådet för Europas kommuner och regioner (CEMR) som har lanserat tävlingen i samarbete med Europeiska unionen Regionkommittén. "Kulturell och etnisk mångfald med en åldrande befolkning ska ses som en möjlighet för Europas städer och kommuner", så beskrivs integrations- och äldrefrågor officiellt inom EU. Man menar att kommuner och lokala myndigheter inom EU-länderna är viktiga aktörer när det gäller att förbättra livskvaliteten för sina medborgare och därför tror man på tävlingen i syfte att nå nyskapande initiativ kring integrationen av äldre invandrare. Tävlingen avgörs i Bryssel den 9 februari.

För mer information om filmen Väskan — en film att inte bli rädd för, ring Nelida Becerra på Tryggare Mänskligare Göteborg på telefon 031-368 05 21 eller mejla till nelida.becerra@stadshuset.goteborg.se