Det är en fråga om makt,

tillgång och demokrati

2010-10-08
Enligt Mia Andersson-Ek kräver en väl genomförd trygghetsvandring tid, engagemang och kunskap.
En väl  genomförd trygghetsvandring kräver tid, engagemang och kunskap, säger Mia Andersson-Ek från Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Under konferensen Råd för framtiden presenterade Mia Andersson-Ek från Tryggare och Mänskligare Göteborg de två skrifter om trygghetsvandringar som hennes organisation har tagit fram i samarbete med Boverket och Brå. Den ena skriften, Trygghetsvandring — en vägledning, är en manual för den som arrangerar vandringarna. Den andra, Trygghetsvandring — tankar på vägen, är en kortfattad skrift till de personer som deltar i vandringen.

En arena för dialog mellan medborgare, tjänstemän och politiker

I korthet går trygghetsvandringar ut på att man samlar boende, förvaltare och andra aktörer som är aktiva i området. Sedan promenerar man längs en bestämd rutt och tittar på hur den nära omgivningen ser ut. Det kan handla om hålet i gatan, den vildvuxna busken, vilka som rör sig eller inte rör sig på torget och många andra saker. Metoden att trygghetsvandra utvecklades 2001 i Göteborg och i dag pågår, enligt Mia Andersson-Ek, trygghetsvandringar både i Sverige och utomlands.

Enligt Mia Andersson-Ek kräver en väl genomförd trygghetsvandring tid, engagemang och kunskap. De berörda förvaltningarnas eller organisationernas ledningar måste ha gett ett tydligt mandat.

— Arbetet måste även bygga på engagemang och det måste få ta tid att förankra, förarbeta och återkoppla. Det krävs också kunskaper för att både se och motverka maktstrukturer mellan kön, mellan skilda etniciteter och mellan olika socioekonomiska grupper.

Vikten av en kompetent och väl påläst samtalsledare

De två skrifter som nu har tagits fram innehåller en delvis förändrad metod för trygghetsvandringar jämfört med tidigare. Mia Andersson-Ek beskrev att den föreslår tre möten, med en vandring som andra möte, i stället för en enstaka vandring. Det ger en mer gedigen process. I manualen fokuseras mer än tidigare på att skilda grupper kan ha olika upplevelser och förutsättningar och att detta måste hanteras medvetet. Det finns också tydligt uttalat att ett genomtänkt för- och efterarbete är viktigt och att samtalsledaren bör vara kompetent och väl påläst.

— Manualen är ganska omfattande eftersom den fungerar som kunskapsunderlag som ger arrangören ett bra stöd i processen.

Mias tips till den som ska arrangera en trygghetsvandring:

  • Var kreativ! Anpassa metoden utifrån era miljöer och målgrupper, men kom samtidigt ihåg att själva processen ska vara väl genomarbetad och förankrad.
  • Vandra gärna där människor befinner sig så kanske ni får med fler som annars inte skulle delta.
  • Glöm inte att förankra processen så att förvaltare och andra ansvariga själva vill vara med och förändra området.
  • En bra samtalsledare är guld värd, en dålig sådan kan stjälpa hela processen.