Att samverka kring svårlösta frågor

2010-01-26
En ny publikation om lokal samverkan runt klotterförebyggande åtgärder har utkommit. Det är projektet Ung Kultur 116 i Göteborg som har följts upp.
En ny publikation om lokal samverkan runt klotterförebyggande åtgärder har utkommit. Det är projektet Ung Kultur 116 i Göteborg som har följts upp.
Projektet Ung Kultur 116 blev prisat av Brå vid den svenska uttagningen till den brottsförebyggande tävlingen ECPA (European Crime Prevention Award) år 2008. I jurymotiveringen beskrevs projektet som en intressant och brett angreppssätt som "...berett en väg för ett bredare spektrum av åtgärder mot klotter, där repressiva insatser, provaktiva insatser och nya metoder ingår."

Klotter- och graffitifrågor präglas ofta av starka åsiktsskillnader mellan de inblandade parterna. Tonvikten i rapporten, som skrivits av forskare vid Göteborgs universitet, ligger på själva samverkansprocessen. I Ung Kultur 116:s arbete är dialogen mellan de berörda aktörerna själva metoden. Publikationen Göteborg lär sig samverka om svårlösta frågor kan därför fungera som hjälp och inspiration även när det gäller andra svårlösta och komplexa samhällsproblem.