Prisat program mot mobbning ger bättre skolklimat

2009-12-10
Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har fått förstapriset i EU:s brottsförebyggande tävling ECPA.
Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har fått förstapriset i EU:s brottsförebyggande tävling ECPA. Programmet bidrar till ett vänligare skolklimat där färre barn och ungdomar mobbar eller blir mobbade.
KiVa
KiVa är ett vetenskapligt utvärderat anti-mobbningsprogram från Finland. Programmet har utvecklats under lång tid, bygger på forskning och har både direkta effekter i form av minskad mobbning och mer långsiktiga effekter i form av säkrare skolklimat som är allmänt brottsförebyggande.

Alla elever bär ett ansvar


Utvärderingen visar att KiVa-programmet är effektivt för att minska olika typer av skolmobbning. Programmet har bidragit till en större förståelse för hur bland annat gruppmekanismer kan användas för att förstärka stödet för den mobbade och minska mobbarens motivation att mobba. Det handlar i grund och botten om att alla elever bär ansvar för det gemensamma välbefinnandet. Om den mobbades skolkamrater är en del av problemet, så kan de också bli en del av lösningen.

KiVa är inget tidsbestämt projekt utan ett permanent inslag i skolans brottsförebyggande arbete. Intresset för KiVa har varit stort bland många skolor. Omkring 50 procent av skolorna  i Finland har implementerat programmet och det är utprovat på omkring 300 000 elever. Programmet bidrar till ett skolklimat som utmärks av större vänlighet — KiVa — och färre barn och ungdomar som mobbar och blir mobbade.

Skärmbild från KiVa-spelet, versionen för årskurs fyra
Inom KiVa-programmet har man använt sig av nya metoder, bland annat modernt webbaserat utbildningsmaterial och ett dataspel som finns i olika versioner för olika årskurser.

Priset delades ut av justitieminister Beatrice Ask i samband med den årliga EUCPN-konferensen, som med anledning av ordförandeskapet hålls i Stockholm den 9 till 10 december. Under prisceremonin mottog dessutom Tjeckien och Litauen varsitt hedersomnämnande.