Kameror gav ökad trygghet men minskade inte våldet

2009-05-25
Kameraövervakning har tidigare satts upp för att förebygga stöld och skadegörelse men nu används metoden allt oftare för att förebygga brott i stadskärnor.
Kameraövervakning har tidigare satts upp för att förebygga stöld och skadegörelse men nu används metoden allt oftare för att förebygga brott i stadskärnor. När man i Landskrona satte upp ett antal kameror i innerstaden visade det sig att det hade liten effekt på våldsbrottsligheten men att den upplevda tryggheten ökade.
I Landskrona sker hälften av de anmälda våldsbrott som begås utomhus inom ett litet område i stadskärnan. För ett par år sedan installerades 16 kameror för att minska våldsbrottsligheten och öka tryggheten i området. Kommunen fick tillstånd att filma under helgnätter och bilderna spelas in och sparas i 30 dagar.

Våldsbrotten ökade — liksom tryggheten


Brå:s utvärdering av försöket visar bland annat att de anmälda våldsbrotten utomhus ökade med över 70 procent på de aktuella gatorna under det första året med kameraövervakning. Även om detta delvis kan förklaras av en generell ökning när det gäller krogrelaterat våld utomhus så står det klart att kameraövervakningen inte lett till en minskning av de anmälda våldsbrotten. Kamerorna har knappast alls använts av polisen för att klara upp brott.

Däremot visar intervjuer med dem som rör sig i området att kamerorna upplevs öka tryggheten. I intervjuer med människor som rör sig i området uppger över 90 procent att de tycker att kameraövervakningen är ganska eller mycket bra och nära hälften känner sig tryggare. De intervjuade har tidigare upplevt problemen med brott och ordningsstörningar som stora i det område som kameraövervakas. Nu upplever över en tredjedel att problemen har minskat — trots att de anmälda våldsbrotten i själva verket har ökat på de aktuella gatorna.

Så kan kameraövervakning fungera brottsförebyggande


Forskningen kring kameraövervakning har visat att metoden är bäst på att förebygga planerade brott, som stöld- och skadegörelsebrott. Våldsbrott i stadsmiljö sker ofta mellan berusade människor efter krogbesök och är sällan planerade. Tidigare erfarenheter tyder på att kameraövervakningens avskräckande effekt är av mindre betydelse i dessa fall.

Kameraövervakning kan fungera brottsförebyggande när den:

  • Avskräcker brott - eftersom risken att åka fast upplevs som större
  • Ökar sannolikheten för upptäckt — när inspelningarna används i brottsutredningar
  • Avbryter pågående brott — när kamerorna är kopplade direkt till polisen
  • Ökar tryggheten - eftersom kamerorna signalerar förbättringar