Fem frågor om kameraövervakning

2008-12-18

Annika Wågsäter svarar svarar på fem frågor om kameraövervakning.

På Kasernplan i Landskrona finns nio kameror. Bilbrottsligheten har minskat kraftigt efter kamerornas införande. I denna artikel svarar Annika Wågsäter, brottsförebyggande strateg i Landskrona kommun, på fem frågor om kameraövervakning.

Varför sattes kamerorna upp på Kasernplan?


— Det finns en bilparkering på Kasernplan där det skedde väldigt många biltillgrepp. Brottsförebyggande rådet i Landskrona beslutade att sätta upp kameror för att minska bilbrottsligheten. Kamerorna installerades under 2004.

Har brottsligheten minskat efter att kamerorna satts upp?


— Det har varit ett lyckat projekt. Sedan kamerorna installerades har brotten minskat kraftigt. Det skedde omkring 60 bilbrott per år på Kasernplan före år 2004. Kamerorna installerades i april 2004 och därefter sjönk den polisanmälda bilbrottsligheten snabbt. Endast 17 bilbrott anmäldes vid slutet av 2004. Under 2005—2007 minskade brotten ytterligare. Nu polisanmäls färre än tio bilbrott per år på Kasernplan.

Är kamerorna fortfarande igång?


— Kamerorna fungerar fortfarande bra. Det finns idag sammanlagt nio kameror på Kasernplan.

Vad ska man tänka på om man vill sätta upp kameror?


— Etiska aspekter om den personliga integriteten är viktigt. I Landskrona är de flesta positiva till kamerorna. Man bör även tänka igenom vilken kvalitet man vill ha på kamerorna. Kvalitetskameror ger bättre bilder. Det är också viktigt att tänka på kamerornas placering. Vad man ser i kamerorna skiftar till följd av olika ljusförhållanden, till exempel om det är natt och mörkt eller om det är dag och starkt solsken. Vi har haft problem med motljus några gånger på Kasernplan.

Finns det ytterligare saker att tänka på?


— Det är viktigt att tänka på hur man sparar informationsmaterialet från kamerorna. Drift och underhåll av kamerorna kostar också, omkring 100 000 kronor per år för Kasernplan. Om kameraövervakning ska vara effektiv bör den kombineras med andra brottsförebyggande åtgärder. Det kan handla om att förbättra belysningen på vissa platser eller öka den sociala preventionen i form av fler vuxna som finns på stan under vissa tider.

Fakta

Kasernplan är ett centralt beläget torg med bilparkering i Landskrona. 2004 installerades kameraövervakning på torget för att komma till rätta med bilbrottsligheten. Nedan redovisas statistik från polisen över bilbrottslighet på Kasernplan. Med bilbrottslighet menas "tillgrepp ur/från fordon" samt "tillgrepp av bil".

År Antal brott

2002: 72
2003: 52
2004: 17*
2005:  8
2006:  8
2007: 10
2008:  1 (fram till och med 16/9).

*Kamerorna på Kasernplan installerades i april 2004

Förebygg brott