Mobbningsprogram fungerar visar ny rapport från Brå

2008-10-24
Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.
Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.
I genomsnitt är det 23 procent färre som mobbar och 17 procent färre som blir mobbade då det bedrivs anti-mobbningverksamhet, jämfört med om det inte finns sådan verksamhet. Resultaten bygger på en genomgång som Brå låtit göra av de senaste 25 årens samlade forskning i världen.

— En viktig del av Brottsförebyggande rådets uppdrag är att tillgängliggöra forskningsresultaten för lokala brottsförebyggande aktörer. Vi kommer därför att genomföra ett antal informations-aktiviteter, bland annat riktade mot beslutsfattare på lokal nivå, säger Per Alvant, informatör och utredare på Brå.

Under hösten kommer Brå att ge ut en svensk sammanfattning som på ett lättillgängligt sätt presenterar huvudresultaten från mobbningsrapporten. Brå kommer också under våren 2009 att ge ut en idéskrift om förebyggande arbete mot mobbning i svenska skolor samt att bjuda in relevanta aktörer till seminarier om mobbning.