Medlingens plats i rättssystemet

2006-05-16
- Min vision är att det om tio år är helt naturligt för alla inom rättsväsendet att föreslå medling i lämpliga fall, sa Marie-Louise Ollén från justitiedepartementet.
- Min vision är att det om tio år är helt naturligt för alla inom rättsväsendet att föreslå medling i lämpliga fall, sa Marie-Louise Ollén från justitiedepartementet. Hon var en av paneldeltagarna på seminariet Medlingens plats i rättssystemet som ägde rum på Medlingens dag i Stockholm.
Seminariets huvudfrågeställningar var polisens och åklagarens roll i medlingsprocessen och moderator var Lennart Nordin från Medlingsverksamheten i Göteborg. I panelen satt förutom Marie-Louise Ollén från justitiedepartementet, Bo Hägglund från rikspolisstyrelsen, Lena Jansson, åklagare i Uppsala, Catharina Tholin, advokat i Sundsvall och Sven Andersson, polis i Kalmar.

Medling bra för unga


Alla paneldeltagarna var i grunden positivt inställda till medling och uttryckte en stor tillit till att medling inom tio år blivit en etablerad del av rättssystemet. Enligt Marie-Louise Ollén på justitiedepartementet är regeringens utgångspunkt att medling är bra både för de inblandade och som brottsförebyggande åtgärd. Hon poängterar att det i dag främst gäller ungdomar, men själv hoppas hon att medling ska sprida sig och användas även bland vuxna framöver. Hon tycker också att kriminalvården ska bli en större aktör på området. Bo Hägglund från rikspolisstyrelsen hyser hopp om att vi i Sverige kommer att följa i Norges fotspår och låta vår medlingsverksamhet utvecklas även utanför rättssystemet genom till exempel skol- och grannmedling. Hägglund hoppas också att medling i Sverige ska utvidgas till att gälla även grova brott och vuxna gärningsmän.

Viktigt att få till stånd medling


För att medlingsverksamheten ska kunna utvecklas är alla överens om att samarbetet mellan polis och åklagare måste fungera bra. Moderatorn Lennart Nordin lyfte därför fram frågan om när och hur ett ärende kommer till medling. - Det är oftast hos oss ärendena dyker upp först, sa polisen Sven Andersson. Därför är det viktigt att vi har kunskap om medling så att vi kan sälja in det ordentligt och på rätt sätt. Det måste framgå att det är frivilligt. Advokat Catharina Tholin höll med Andersson. - Jag har varit med om det flera gånger att det vid rättegången visar sig att frågan om medling inte har gått in. Jag tror att vi måste sälja in medling mycket mer aktivt.

Fungerar brottsförebyggande


Lena Jansson, åklagare i Uppsala är övertygad om att medling är väldigt positivt, särskilt för unga. - Genom medling får de lära sig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt till skillnad från i dokusåpor där de lär sig att skapa intriger, hävdade Jansson. Jag hoppas att vi kommer att kunna utveckla medlingsverksamheten framöver utifrån vad som är klokt för ungdomar. Därför önskar Catharina Tholin att vi de närmaste tio åren utvecklar skolmedlingen. Om vi gör det tror hon att den kommer fungera som en stark bro för att utveckla rättsmedlingen. - Vi måste bygga både från gräsrotsnivå och uppifrån, sa hon. Det är viktigt att få med alla aktörer. Gör vi det kan vi nog få möjligheten till medling att genomsyra domstolarna framöver.