Medling har läkande effekt

2006-05-16
Vad händer mellan brottsoffer och gärningsman när de möts öga mot öga i medlingsprocessen?
Vad händer mellan brottsoffer och gärningsman när de möts öga mot öga i medlingsprocessen? Bland annat får de hjälp att lägga händelsen bakom sig och sätta ord på det som hänt.

Internationell forskning visar att medling har en läkande effekt, främst för brottsoffret. Men mer precist vad som händer när brottsoffer möter gärningsman är oklart.

– Det unika med medlingsmötet är att de två som varit inblandade finns där och får möta varandra och tala om saken, säger Jan Stenberg, medlare vid Uppsala medlingsverksamhet på ett seminarium om vad som händer mellan människor vid medling.

Brottsförebyggande rådet erbjöd på Medlingens dag sina gäster att ställa frågor till fyra paneldeltagare, som alla har stor erfarenhet av medling i Sverige. Paneldeltagarna ansåg att följande viktiga saker sker vid ett medlingsmöte.

  • Brottsoffret och gärningsmannen får hjälp att lägga händelsen bakom sig.
  • Brottsoffret får svar på frågan "varför detta hände just mig".
  • Det har en läkande effekt när man sätter ord på vad som hänt.

Förståelse för krisreaktioner viktigt

På seminariet kom frågan om man som medlare bör han några speciella kunskaper i psykologi för att lyckas som medlare.

– Man ska ha klart för sig att det ofta är två skuld- och skamtyngda personer som möts vid medling. Därför är det bra om man har kunskaper om krisreaktioner. Det gäller kanske främst att förstå brottsoffret som ofta bär på mycket skam- och skuldkänslor, säger Ann Hellström, socialarbetare.

Skuldkänslorna som offret bär på kan vara svåra förstå. Det kan tyckas naturligt att det i stället är gärningsmannen som bör känna skuld. Men praktiken har visat, enligt flera erfarna medlare, att den som blivit utsatt för brott ofta känner att tryggheten gått förlorad och anklagar sig själv för att ha orsakat brottet.

Flera seminariedeltagare ville ha svar på om medling har någon effekt på personer som har empatistörningar, så kallade psykopatiska personligheter.

Här gick åsikterna isär något bland paneldeltagarna

– Alla går att hjälpa ett steg mot bättre empati, oavsett var man befinner sig på empatiskalan. En grundtanke i medling är att människor kan utvecklas, säger Margaretha Teke, familjeterapeut.

– Medling ska bara genomföras om gärningsmannen har en förståelse för att han gjort fel, säger Mauro Pliscovaz, utbildare.