Svårt förutse barnamord

2011-09-29
Samhället har ofta kontakt med familjer där ett barn mördas. Trots det har de inte bedömt familjerna som högriskfamiljer.
Apropå nr 3/2011

Samhället har ofta kontakt med familjer där ett barn mördas. Trots det har de inte bedömt familjerna som högriskfamiljer. I USA har programmet Chance förbättrat förskollärares förmåga att känna igen tecken på våld.

Ulrike Zähringer, doktorand vid Kriminologiska forskningsinstitutet i Niedersachsen i Tyskland, har tittat på samhällets insatser vid mord eller dråp på barn yngre än sex år. I 122 av de 535 dödsfall hon undersökte hade de sociala myndigheterna kontakt med familjen när barnet dog, 62 av dem regelbundet. Ändå kunde de inte förutspå och hindra vad som senare kom att hända.

Ulrike Zähringer har djupintervjuat socialarbetarna som arbetat med 21 av familjerna.

— Av de 21 barnen hade socialarbetarna bedömt att sju varit utsatta för vanvård vid åtminstone något tillfälle under deras kontakt med barnet, men ingen av familjerna ansågs vara högriskfamiljer. Jag tror snarare att det handlar om plötsliga vredesutbrott, säger hon.

Enligt Ulrike Zähringers bedömning var det endast två dödsfall socialtjänsten kunnat förhindra, om de inte blundat för flera tecken som tydde på att något var fel. De flesta av socialarbetarna menade att de inte kunde skydda barnet dygnet runt utan lade ansvaret för detta på andra institutioner, som sjukvården eller skolan som inte delat med sig av den information de haft.

Hur information hanteras mellan institutioner menar Ulrike Zähringer är ett av de områden som kan förbättras. Ofta finns en rädsla att bryta sekretess och den information som förmedlas berättas i förtroende, den går inte att använda i domstol.

— Dessutom tror jag socialarbetare är för fokuserade på föräldrarna och inte tillräckligt uppmärksamma på barnen. Och finns det fler barn i familjen måste de se till alla barnens bästa, säger hon.

I ett försök att förebygga våld i hemmet har man i USA prövat att nå föräldrarna via förskolan. Sally Kuykendall vid Saint Josephs universitet har följt upp resultaten då programmet Chance använts i två förskolor i ett socialt utsatt område. Metoden går ut på att utbilda förskolepersonalen i vad utsatta barn ger för signaler, genomföra en informationskampanj riktad mot allmänheten och förbättra rutinerna kring hur förskollärare kan hänvisa familjer till socialtjänsten.

Sally Kuykendalls resultat visade att tre av fem föräldrar till barn på förskolan själva utsatts för våld i hemmet som barn och att två av fem utsatts även som vuxna. Efter tre år med Chance tyckte nio av tio föräldrar att förskolan är ett bra ställe att sprida information om våld i hemmet och andelen som tyckte förövarna skulle få hjälp hade ökat. Dessutom hade förskollärarnas förmåga att känna igen barnens signaler förbättrats med drygt elva procent.

Text: Annika Larsson