)

Din sökning våldtäkt gav 94 träffar

 1. Våldtäkt från anmälan till dom | 2019:9 | En studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden

  Våldtäkt från anmälan till dom En studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns

 2. Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

  Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes Pressmeddelande 15 juni, 2020 Antalet fällande domar för våldtäkt Här kommer data att presenteras i tabell TEst {labels : ["2015","2016","2017","2018","2019"],datasets :

 3. Våldtäkt och sexualbrott

  Våldtäkt och sexualbrott Under 2020 anmäldes omkring 25 000 sexualbrott, varav 9 580 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 4,6 procent att de utsattes för sexualbrott under 2020. Se även Våld i nära relationer

 4. Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt

  Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt 2019-12-18 Brå får i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. I

 5. Våldtäkt | 2005:7 | En kartläggning av polisanmälda våldtäkter

  Våldtäkt En kartläggning av polisanmälda våldtäkter Ladda ner som pdf Brottsförebyggande rådet (Brå) har samlat in och bearbetat uppgifter från nära nog alla anmälningar avseende fullbordade våldtäkter från landets polismyndigheter för åren 1995 och

 6. Våldtäkt mot personer 15 år och äldre | 2008:13 | Utvecklingen under åren 1995—2006

  Våldtäkt mot personer 15 år och äldre Utvecklingen under åren 1995—2006 Ladda ner som pdf Våldtäkt är otvivelaktigt ett av de mest kränkande brotten en individ kan utsättas för. Under de senaste decennierna har det bildats en stark opinion mot mäns

 7. Målsägare vid brottsanmälan

  Målsägare vid brottsanmälan Statistiken över målsägare vid brottsanmälan beskriver antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2020, för en delmängd brott som riktats mot person. Innehåll på sidan

 8. Brottmålsprocessen

  Brottmålsprocessen På den här sidan presenteras relativt ny statistik som belyser olika aspekter av brottsmålsprocessen. Dels statistik över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i

 9. Resursallokering och resultat för hanteringen av grov brottslighet kontra mängdbrott. En uppföljning av satsningen på 10 000 fler polisanställda

  Resursallokering och resultat för hanteringen av grov brottslighet kontra mängdbrott. En uppföljning av satsningen på 10 000 fler polisanställda Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa

 10. Anmälda brott 2021

  Anmälda brott 2021 Slutlig statistik Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även