Din sökning våld gav 332 träffar

 1. Våld och misshandel

  Våld och misshandel Under 2020 anmäldes omkring 83 200 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,8 procent att de blev utsatta för misshandel under 2020. Se även sidorna Våld i nära relationer och Barnmisshandel

 2. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en par­relation. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2020 var det vanligast (80 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person

 3. Våld i ungas parrelationer

  Våld i ungas parrelationer I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning

 4. Våld mot kvinnor i fokus

  Våld mot kvinnor i fokus 25 november, 2021 När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör mäns våld mot

 5. Våld/Grovt våld

  Våld/Grovt våld Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld och grovt våld. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av

 6. Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt

  Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt Pressmeddelande 29 oktober, 2021 Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv.

 7. Våld i nära relation

  Våld i nära relation Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld i nära relationer. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är

 8. Konstaterade fall av dödligt våld | 2021

  Konstaterade fall av dödligt våld En granskning av anmält dödligt våld 2020 I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott

 9. Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020

  Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020 Pressmeddelande 28 oktober, 2021 26 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020. Det

 10. Brå söker dig med afrikanskt ursprung som utsatts för rasistiskt språkbruk, hot eller våld

  Brå söker dig med afrikanskt ursprung som utsatts för rasistiskt språkbruk, hot eller våld 27 oktober, 2021 Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hot och hat som drabbar personer med afrikanskt