Din sökning våld gav 364 träffar

 1. Våld och misshandel

  Våld och misshandel Under 2020 anmäldes omkring 83 200 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,8 procent att de blev utsatta för misshandel under 2020. Se även sidorna Våld i nära relationer och Barnmisshandel

 2. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en par­relation. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2020 var det vanligast (80 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person

 3. Våld i ungas parrelationer

  Våld i ungas parrelationer I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning

 4. Våld/Grovt våld

  Våld/Grovt våld Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld och grovt våld. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av

 5. Våld mot kvinnor i fokus

  Våld mot kvinnor i fokus 25 november, 2021 När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör mäns våld mot

 6. Konstaterade fall av dödligt våld 2021

  Konstaterade fall av dödligt våld 2021 Slutlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld för 2021 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 31 mars. Läs mer Konstaterade fall av dödligt våld Publiceringsplan för kriminalstatistiken

 7. Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt

  Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt Pressmeddelande 29 oktober, 2021 Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv.

 8. GVI – en strategi mot grovt våld – sprids till fler städer

  GVI – en strategi mot grovt våld – sprids till fler städer 29 december, 2021 Göteborg, Uppsala och Örebro står näst på tur att implementera GVI-strategin. Foto: Mostphotos Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att

 9. Våld i nära relation

  Våld i nära relation Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld i nära relationer. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är

 10. Konstaterade fall av dödligt våld | 2021

  Konstaterade fall av dödligt våld En granskning av anmält dödligt våld 2020 I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott