Din sökning kamerabevakning gav 15 träffar

 1. Kamerabevakning

  Kamerabevakning Kamerabevakning i brottsförebyggande syfte blir allt mer vanligt i Sverige. Sedan den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft i augusti 2018 behöver färre söka tillstånd. Att använda kameror i offentliga miljöer för att förebygga

 2. Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? | 2018 | Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat

  Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter.

 3. Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde

  Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde Inkom 2018 | Polisen , I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund som särskilt utsatt område efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på

 4. Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

  Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen? 2018-12-17 Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de

 5. Situationell prevention

  Samhällsplanering Tillfället gör tjuven, brukar man säga. Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås. Situationella

 6. Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område

  Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område Pressmeddelande Foto: Martin Olson 8 november, 2019 Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA).

 7. Bilbrott

  Bilbrott Risken för bilstöld har inte varit så låg som den är nu, dock tenderar stölderna och i synnerhet bildelsstölderna att bli allt mer sofistikerade i takt med att tekniken utvecklas. I dag sker många bilstölder och bildelsstölder på nyare och

 8. 2019

  Remissvar Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator . 2019 Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) Pdf, 92 kB.

 9. Förebygga brott

  Samverkan, kartläggning och lägesbilder Här kan du se hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskaps­baserat arbetssätt. Nu finns också ett fördjupning­avsnitt om kartläggning och lägesbilder . Läs mer om samverkan Hitta direkt

 10. 2018

  Remissvar Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator . 2018 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar