Din sökning kamerabevakning gav 13 träffar

 1. Kamerabevakning

  Kamerabevakning Kamerabevakning i brottsförebyggande syfte blir allt mer vanligt i Sverige. Sedan den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft i augusti 2018 behöver färre söka tillstånd. Att använda kameror i offentliga miljöer för att förebygga

 2. Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? | 2018 | Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat

  Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter.

 3. Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde

  Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde Inkom 2018 | Polisen , I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund som särskilt utsatt område efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på

 4. Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

  Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen? 2018-12-17 Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de

 5. Ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning

  Ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser.

 6. Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete

  Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete Slutredovisning Brå har getts i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna

 7. Förebyggande metoder

  Förebyggande metoder Här har vi samlat information om olika sorters metodstöd och om hur man kan göra för att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat. För att kunna göra förhandsbedömningar och uppföljningar krävs att man har kunskap om de problem

 8. Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område

  Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område Pressmeddelande Foto: Martin Olson 8 november, 2019 Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA).

 9. Förebygga brott

  Samverkan, kartläggning och lägesbilder Här kan du se hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskaps­baserat arbetssätt. Här finns också ett fördjupning­avsnitt om kartläggning och lägesbilder. Arbeta brottsförebyggande

 10. Bilbrott

  Bilbrott Risken för bilstöld har inte varit så låg som den är nu, dock tenderar stölderna och i synnerhet bildelsstölderna att bli allt mer sofistikerade i takt med att tekniken utvecklas. I dag sker många bilstölder och bildelsstölder på nyare och