Din sökning kamerabevakning gav 15 träffar

 1. Kamerabevakning

  Kamerabevakning Kamerabevakning i brottsförebyggande syfte blir allt mer vanligt i Sverige. Sedan den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft i augusti 2018 behöver färre söka tillstånd. Att använda kameror i offentliga miljöer för att förebygga

 2. Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? | 2018 | Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat

  Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter.

 3. Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde

  Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde Inkom 2018 | Polisen , I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund som särskilt utsatt område efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på

 4. Svensk polisforskning om utsatta områden

  Foto: Roland Lundgren Svensk polisforskning om utsatta områden Är du nyfiken på forskning om polisens arbete i utsatta områden? Brå har sökt i databasen med svensk polisforskning, och hittat 20 böcker, artiklar och rapporter om detta ämne. Här

 5. Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

  Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen? 2018-12-17 Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de

 6. Brottsförebyggande arbete – en högprioriterad fråga i Skurups kommun

  Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare, Marcus Willman, kommundirektör och Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande. Brottsförebyggande arbete – en högprioriterad fråga i Skurups kommun 23 november, 2023 Lagen om kommuners ansvar för

 7. Ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning

  Ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser.

 8. Förebyggande metoder

  Förebyggande metoder Här har vi samlat information om olika sorters metodstöd och om hur man kan göra för att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat. För att kunna göra förhandsbedömningar och uppföljningar krävs att man har kunskap om de problem

 9. Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete

  Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete Slutredovisning Brå har getts i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna

 10. Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område

  Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område Pressmeddelande Foto: Martin Olson 8 november, 2019 Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA).