Din sökning Våld i nära relation gav 18 träffar

 1. Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relation – en uppföljning

  Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relation – en uppföljning 2022 | Region Skåne , Region Skåne har sedan år 2018 ett regionalt vårdprogram mot våld i nära relation som formulerar hur detta arbete ska bedrivas. Föreliggande studie syftade till

 2. Åtgärder mot våld i nära relation bland unga

  Åtgärder mot våld i nära relation bland unga Brå har fått i regeringsuppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga. I studien ska vi övergripande sammanställa vad forskningen säger om

 3. Våld mot kvinnor i fokus

  Våld mot kvinnor i fokus 8 mars, 2022 När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör mäns våld mot

 4. Våld i ungas parrelationer

  Våld i ungas parrelationer I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning

 5. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer År 2021 anmäldes 38 700 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för

 6. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer Våld i nära relation omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan förekomma i alla former av nära relationer. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och orsakar stort lidande för både

 7. Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt

  Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt Pressmeddelande 29 oktober, 2021 Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv.

 8. Brå får i uppdrag att studera våld i nära relationer bland unga

  Brå får i uppdrag att studera våld i nära relationer bland unga 2020-09-03 Regeringen ger Brå i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i nära relationer bland unga. I uppdraget ingår också att övergripande

 9. Är du ung och har blivit illa behandlad i en relation? 

  Är du ung och har blivit illa behandlad i en relation? 15 mars, 2021 Brå söker personer mellan 15 och 25 år som har upplevt våld eller kränkningar av någon de är eller har varit tillsammans med eller dejtat, och som vill berätta om det i en intervju.

 10. Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation

  Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation 2018-06-15 Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få