ETT WEBBINARIUM FRÅN BRÅ

Mer än bara skräphantering: Att förebygga avfallsbrott

Lagen om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete innebär bland annat att kommuner ska samordna det brottsförebyggande arbetet som sker lokalt. Brottsförebyggande arbete blir som mest effektivt i samverkan, när erfarenheter från olika brottsförebyggande aktörer inkluderas och tas tillvara. För att förebygga avfallsbrott finns behov av att hitta nya lokala allianser, exempelvis mellan olika kommunala förvaltningar och funktioner, men också mellan kommunen och näringslivet.

Lagen om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete innebär bland annat att kommuner ska samordna det brottsförebyggande arbetet som sker lokalt. Brottsförebyggande arbete blir som mest effektivt i samverkan, när erfarenheter från olika brottsförebyggande aktörer inkluderas och tas tillvara. För att förebygga avfallsbrott finns behov av att hitta nya lokala allianser, exempelvis mellan olika kommunala förvaltningar och funktioner, men också mellan kommunen och näringslivet.

Hur ser avfallsbrottsligheten ut i Sverige? Hur kan kommunerna föra samman det brottsförebyggande arbetet och tillsynsverksamheten mot avfallsbrott? Vilket stöd kan kommunerna få för att förebygga avfallsbrott?

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med avfallsbrott genom förebyggande arbete, tillsyn eller kontroll.

Medverkande:

  • Henrik Sandström, handläggare, Naturvårdsverket
  • Frida Törnquist, miljöhandläggare, Länsstyrelsen Skåne
  • Fredrik Granhag, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västra Götaland

Moderator: Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)


Webbinariet sändes den 26 april 2023.

26 Apr