Introduktionsutbildning

Intresseanmälan till introduktionsutbildningen den 28 november är fulltecknad.

Nästa kurstillfälle för introduktionsutbildningen blir våren 2023. Exakta datum kommer att publiceras under hösten.

Utbildningen vänder sig enbart till dig som är yrkesverksam inom området och är delaktig i strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete. Om du kan kryssa ja på frågan i formuläret nedan är du välkommen att anmäla dig.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 28 november 2022

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green med e-post: anders.green@bra.se eller på telefon: 08-527 58 404.