Basutbildning

Anmälan till utbildning med start den 26 september.

Utbildningen vänder sig enbart till dig som är yrkesverksam inom området och är delaktig i strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete. Om du kan kryssa ja på frågan i formuläret nedan är du välkommen att anmäla dig.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 26 september 2022

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green med e-post: anders.green@bra.se eller på telefon: 08-527 58 404.