Påbyggnadsutbildning

Under senhösten 2019 genomför Brå en pilotomgång på påbyggnadsnivå i brottsförebyggande arbete.

Påbyggnadsutbildningen vänder sig enbart till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen under 2017-2019.

Du ska fortsättningsvis vara yrkesverksam inom kommun/stadsdels­förvaltning, polisen eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Sverige. Brås förhoppning är att olika yrkesgrupper deltar, vilket brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv får utrymme.

Kursen, som har plats för 24 deltagare, startar den 4 november och pågår under sex veckor till och med den 13 december, med 5-6 timmars studietid/vecka.

Kursmål

Målet med utbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara kriminalitetens orsaker utifrån kriminologisk teoribildning
  • Använda en orsaksanalys vid en problemställning
  • Förbereda och utforma en plan för uppföljning

Kursupplägg

Påbyggnadsutbildningen är också helt webbaserad, och vi använder samma lärplattform som under basutbildningen. Detta innebär att du studerar på en valfri plats med internetuppkoppling. Bland lärandeaktiviteterna ingår exempelvis egen inläsning, förinspelade föreläsningar samt diskussionsuppgifter. Under några av kursveckorna finns bland annat diskussionsseminarier som är obligatoriska att delta i.

Utbildningen (inklusive litteratur) är helt kostnadsfri under förutsättning att den fullgörs. Avbryts utbildningen tillkommer en kostnad (500 kronor) för den erhållna litteraturen.

Kursintyg skickas till deltagare som genomför och blir godkända på kursens samtliga examinerande och obligatoriska moment.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 4 november 2019

  • Påbyggnadsutbildningen vänder sig enbart till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen under 2017-2019.

Personuppgiftsbehandling

För att administrera och genomföra utbildningen behandlar Brå deltagarnas personuppgifter. Vi använder endast dina personuppgifter i samband med denna utbildning. Utbildningen genomförs med hjälp av lärplattformen Itslearning.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green på anders.green@bra.se eller 08-527 58 404.