Basutbildning

Anmäl ditt intresse för att delta i Brottsförebyggande rådets webbaserade basutbildning i brottsförebyggande arbete.

Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos dem som i sina uppdrag på det lokala planet arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Målet med utbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan.

Basutbildningen riktar sig främst till dig som har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll som brottsförebyggare. Du arbetar exempelvis inom kommunen/stadsdelsförvaltningen, polisen eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige. Vår förhoppning är att olika yrkesgrupper deltar vilket brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv får utrymme.

Under utbildningen kommer grundläggande begrepp och arbetsmetoder inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tas upp, förklaras och diskuteras. Efter genomförd utbildning förväntas deltagarna ha erhållit ökade kunskaper om hur brottsförebyggande arbete kan utformas.

Kursmålen innefattar bland annat att deltagarna ska kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom brottsförebyggande arbete
  • definiera och förklara skillnader mellan social och situationell prevention
  • identifiera och exemplifiera olika typer av brottsförebyggande arbete
  • förklara grunderna inom samverkan

Anmälan till kommande kurstillfällen

  • 9 september [fullbokat]

Nästa kurstillfälle startar i januari 2020. Anmälan öppnar senare i höst.

Utbildningen är helt webbaserad, vilket innebär att du studerar på en valfri plats med internetuppkoppling. Bland lärandeaktiviteterna ingår exempelvis egen inläsning, förinspelade föreläsningar samt diskussionsuppgifter. Utbildningen pågår i sex veckor med cirka fem timmars studier/vecka och avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift. Under några av kursveckorna finns bland annat diskussionsseminarier som är obligatoriska att delta i.

Utbildningen (inklusive litteratur) är helt kostnadsfri. Intyg om genomförd och godkänd utbildning skickas till deltagaren efter avslutad kurs.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green på anders.green@bra.se eller 08-527 58 404.