Utbildning med start 9 september

Anmäl ditt intresse för att delta i Brottsförebyggande rådets webbaserade basutbildning i brottsförebyggande arbete.

Kontakta projektledare Anders Green för närmare information: anders.green@bra.se, 08-527 58 404.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 9 september 2019