Utbildning

Brås utbildningar i brottsförebyggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete.

Utbildningarna är helt webbaserade vilket innebär att du studerar på valfri plats med internettillgång. Bland lärande­aktiviteterna ingår bland annat egen inläsning, diskussioner och skriftliga uppgifter. Varje utbildning pågår i sex veckor med en beräknad studietid om 5-6 timmar/vecka.

Plan för utbildningar i brottsförebyggande arbete och samverkan under 2022

Utbildningarna genomförs sammanlagt fyra gånger om året, med två genomföranden per termin. Inför 2022 ser den preliminära planeringen för genomförandena ut som följer.

Kurs

Kurs startar

Anmälan öppnar

Basutb

17 januari

4 oktober 2021 [FULLBOKAD]

Basutb

28 mars

10 januari 2022

Påbyggnadsutb

29 augusti

4 april 2022

Basutb

31 oktober

5 september 2022

Utbildnings­ansvarig:

Anders Green
anders.green@bra.se
08‑527 58 404

Basutbildningen riktar sig främst till dig som har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll som brotts­förebyggare. Fokus ligger på grundläggande begrepp och samverkan inom ett kunskaps­baserat brottsföre­byggande arbete.

Förkunskapskrav: inga

Basutbildningen jan/feb 2022 är fulltecknad

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på bas­utbildningen. Utöver en vidare­utveckling av samverkan, med orsaksanalys och uppföljning, ingår även kriminologi.

Förkunskapskrav: Brås basutbildning eller kunskaper som valideras av utbildnings­ansvarig

Nästa påbyggnadsutbildning börjar den 1 november 2021.

Kursen är fullbokad.