Utbildning

Brås utbildningar i brottsförebyggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete.

Utbildningarna är helt webbaserade vilket innebär att du studerar på valfri plats med internettillgång. Bland lärande­aktiviteterna ingår bland annat egen inläsning, diskussioner och skriftliga uppgifter. Varje utbildning pågår i sex veckor med en beräknad studietid om 5-6 timmar/vecka.

Utbildnings­ansvarig:

Anders Green
anders.green@bra.se
08‑527 58 404

Basutbildningen riktar sig främst till dig som har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll som brotts­förebyggare. Fokus ligger på grundläggande begrepp och samverkan inom ett kunskaps­baserat brottsföre­byggande arbete.

Förkunskapskrav: inga

Nästa kursstart: 2 november 2020

 

Länk till anmälan

Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på bas­utbildningen. Utöver en vidare­utveckling av samverkan, med orsaksanalys och uppföljning, ingår även kriminologi.

Förkunskapskrav: Brås basutbildning eller kunskaper som valideras av utbildnings­ansvarig

Nästa kursstart: 18 januari 2021

Länk till anmälan aktiveras: v. 40