Verktyg och mallar

Här hittar du mallar och andra hjälpmedel som kan fungera som stöd i samverkansarbetet. Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda filen.

Tabell: Pröva hypoteser om orsaker (Excel)

Ladda ner som mall

Tabell: Mall för prioriteringar (Excel)

Ladda ner som mall

Tabell: Exempel på medborgardialoger (Excel)

Ladda ner som mall

Mall för att pröva orsaker (pdf)

Ladda ner som mall

Mall: Triangeln (pdf)

Ladda ner som mall

Mall för att identifiera och sortera orsaker (pdf)

Ladda ner som mall

Matris för orsaksanalys (pdf)

Ladda ner som mall

Checklista för genomförande av orsaksanalys (pdf)

Ladda ner som mall

Mall för att pröva åtgärderna (Excel)

Ladda ner som mall

Mall för åtgärdsplan (Excel)

Ladda ner mall för åtgärdsplan

Mall för målformulering enligt SMART (Excel)

Ladda ner mall för målformulering

Stödfrågor för att granska samverkansprocessen (pdf)

Ladda ner som mall

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-08

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan