Följ upp arbetet

För att kunna förbättra den pågående verksamheten behöver arbetet följas upp. En uppföljning är alltså inte ett slutligt utlåtande av verksamheten utan ett sätt att dra lärdomar inför det fortsatta arbetet.

Uppföljningen behöver planeras redan vid utformningen av samverkan, och arbetet som ska följas upp behöver genomföras planmässigt och strukturerat. Överenskommelsen, åtgärdsplanerna och medborgarlöftena kan fungera som ett stöd för uppföljningsarbetet.

Skillnaden mellan utvärdering och uppföljning

I en uppföljning studeras vad som händer i samband med en åtgärd. En uppföljning ger svar på vilket resultat ett arbete gett. En utvärdering är en mer systematisk och strukturerad studie av verksamheten med en mer forskningsbaserad ansats vid en utvärdering.

 

En uppföljning förutsätter att det finns:

  • Uppgifter om situationen innan arbetet inleddes – en lägesbeskrivning.
  • Uppgifter om hur valda åtgärder skulle påverka brottsligheten och hur åtgärderna skulle genomföras.
  • Tydligt formulerade mål för arbetet.
  • Avsatta resurser och tid för att genomföra uppföljningen

Olika typer av uppföljningar:

  • En produktionsuppföljning innebär att undersöka om åtaganden genomförts, till exempel hur många gånger man genomfört en åtgärd eller hur många som berördes av den.
  • En processuppföljning bedömer vad, hur och varför något har genomförts.
  • En effektuppföljning bedömer på vilket sätt arbetet har påverkat problemet. En effektuppföljning bygger på process- och produktionsuppföljningen.
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Ekonomiskt stöd

Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsföre­byggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan