Utvecklingsprojekt kring brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden

Under en 25-årsperiod har det i Sverige växt fram ett antal socialt och särskilt brottsutsatta bostadsområden. Behovet av att utveckla en effektiv samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är stort. Fokus för det här projektet ligger speciellt på att utveckla en metodik för ett konkret samverkansarbete som fungerar i det vardagliga arbetet i dessa områden.

I detta projekt arbetar Brå tillsammans med lokal polis, lokala fastighetsägare och kommuner från sju områden med att utveckla ett arbetssätt som omfattar både långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och ett mer incidentinriktad arbete, där man snabbt kan mobilisera gemensamma resurser. Till grund för detta projekt ligger tidigare framtagna arbetssätt inom brottsförebyggande arbete: Effektiv Samordning För Trygghet (EST) och Samverkan mot social oro.

I projektet ingår detta stöd från Brå:

  • Kunskapsstöd i form av föreläsningar om relevant forskning, gemensamma genomgångar av arbetssätten som finns beskrivna i de befintliga handböckerna, samt information om olika praktiska exempel.
  • Processtöd för att gynna utveckling av den arbetsmetodik som beskrivs i metodhandböckerna Effektiv samordning för trygghet (EST) och Samverkan mot social oro.
  • Hjälp med att identifiera förutsättningar och hinder för att utvecklingsarbetet ska bli verkningsfullt, ge konkreta råd till förbättringsåtgärder samt ge förslag på hur metoderna kan utvärderas.
  • Förslag på hur befintlig arbetsmetodik kan utvecklas och förhåller sig till andra närliggande metoder och processer.

Deltagare i projektet är polis, kommun och lokala fastighetsägare från utvalda stadsdelar i Borlänge, Sollentuna, Botkyrka, Norrköping, Växjö, Borås och Malmö.

Projektet pågår fram till och med januari 2018.

 

    Filmade föreläsningar: Kartläggning

Grunder om mätning/kartläggning

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på kartläggning från Örebro

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Fredrik Malm, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Om metodstödet för organiserad brottslighet

Medverkande: Kim Nilvall, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten och Per-Olof Hallin, professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

    Filmade föreläsningar: Analys

Orsaksanalys av problembilder - grunder om varför och hur

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på orsaksanalys från Vivalla (Örebro)

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Tomas Ammer, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Utsatta områden – vad är viktigt att tänka på vid analys av just denna typ av områden? Processer att ta hänsyn till.

Medverkande: Medverkande: Per-Olof Hallin. Professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

    Filmade föreläsningar: Åtgärder och strategier

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

Stina Holmberg, Forskning- och utredningsråd på Brå, presenterar slutsatser från Brås rapport ”Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden”.

Hur hittar vi rätt åtgärder för att förebygga brott och otrygghet i utsatta områden?

Erika Sallander från Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå presenterar olika perspektiv och verktyg för att motverka framväxten av kriminella hotspots.

Fasmodellen

Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå, presenterar Brås fasmodell.

Hur kan vi samverka med medborgarna för trygghet?

Per Granhällen, Säkerhet och brottsförebyggande strateg, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, berättar hur de arbetar med insatser mot social oro, i samarbete med civilsamhället/medborgarna.

    Handböcker

Social oro (Polisen)

EST: Effektiv samordning för trygghet (Örebro universitet, Polisen Region Bergslagen, Örebro kommun och ÖBO fastigheter.)

    Inslag i media

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare
Erika Sallander erika.sallander@bra.se

Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST.

När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från gallerian fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Nu arbetar man utifrån modellen EST.