Butiksrån

Butiksrån är ett allvarligt brott – förutom ekonomiska förluster kan utsatt personal få både fysiska och psykiska skador. Kunskap om hur butiksrånen ser ut och har utvecklats ger förutsättningar för att förebygga och minska antalet butiksrån. Det är till exempel viktigt att de förebyggande åtgärderna anpassas till den lokala problembilden i den specifika butiken. Det finns studier som visar på goda resultat efter att man har vidtagit relativt enkla förebyggande åtgärder. 

Arbeta förebyggande

I rapporten Butiksrån från 2010 beskrivs olika rånsituationer och hur dessa kan förebyggas.

Fakta

Enkla skyddsåtgärder kan minska rånrisken

Risken för rån påverkas av flera olika faktorer. Genom att kombinera olika åtgärder kan butiksägarna och personalen minska risken för rån. Internationella studier visar på goda resultat när näringsidkare har vidtagit relativt enkla förebyggande åtgärder.

Det kan till exempel handla om:

 • maxbelopp i kassan och tydliga dekaler som informerar om detta
 • förbättrad insyn i butiken
 • förbättrad belysning inne i och utanför butiken
 • eliminering av flyktvägar
 • säkerhetsutbildning för personal

Publikation

Polisen gör relativt omfattande utredningsinsatser vid butiksrån och många brott klaras upp jämfört med andra brott. Däremot finns det delar av utredningsarbetet som skulle kunna förbättras — exempelvis skulle fler vittnen kunna höras och fler brottsplatsundersökningar genomföras. Det visar Brå-rapporten Polisens utredningar av butiksrån från 2012.

Inspiration

Utvärderade insatser

Brå ger ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter.

Säkerhetsskydda butiken

Stödmaterial

13 punkter mot rån i handeln

Handelsrådet, Polisen och Brå har enats om programmet Skydd mot rån i handeln. Det handlar om 13 rånförebyggande punkter, som rätt genomförda kan öka säkerheten för de anställda. Skydd mot rån i handeln har en webbplats där det finns en utbildning för dig som vill bli besiktningsperson enligt programmet.

Fakta

Några fakta om butiksrån

 • Utsattheten för butiksrån har legat på en relativt stabil nivå de senaste åren.
 • I de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har risken att utsättas för rån varit högst, upp till tre gånger så hög som den generella risken i hela landet.
 • För en butik som blivit utsatt för ett rån är det närmare tio gånger högre risk att återigen utsättas under samma kalenderår.
 • Var tionde butik som utsattes igen, drabbades av rån inom en vecka och hälften utsattes inom tre månader.
 • Mest utsatta är livsmedelsbutiker, kiosker, tobakshandlare och bensinstationer.
 • Många rån sker under de mörka vintermånaderna och ungefär hälften av dem utförs mellan klockan 18 och 22 på kvällen.