Child Check, en metod för vårdpersonal att upptäcka barn som far illa

Child-check implementerades 2020 på vuxenakuten i Lund som ett pilotprojekt som därefter blivit permanent. Resultat från utvärdering av pilotprojektet i Lund visar att antalet anmälningar till socialtjänsten tredubblades under studietiden. Det togs därefter ett inriktningsbeslut att samtliga akutmottagningar för vuxna i Skåne skulle införa screeningverktyget.

Våren 2022 infördes Child-check adult i Malmö, våren 2023 i Helsingborg och sommaren 2023 i Kristianstad. Förberedelser pågår för införande vid akutmottagningen i Ystad.

Utvärdering vid socialtjänsten i Lund visar att det under en 2-årsperiod inkommit Child-check-anmälningar gällande 75 i kommunen folkbokförda vuxna. Anmälningarna berörde totalt 131 barn och knappt hälften (47%) var inte kända av socialtjänsten sedan tidigare. Den 24 december uppmärksammade Sveriges Television Child-check på sin hemsida och i nyhetsprogrammet Rapport.

Projektet har översatt och validerat två nederländska nationella checklistor, Child-check, för användning i Sverige. Preliminär utvärdering efter implementeringen i skånsk akutsjukvård visar att antalet anmälningar till socialtjänsten ökat. Implementering och utvärdering av Child-check har sedan 2023 utvidgats till att
omfatta samtliga akutsjukhus i Region Skåne.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.