Utvärdering av kartläggning av krogpersonalens agerande mot narkotika

Polismyndigheten har gett Stockholm förebygger Alkohol och Droger (STAD) i uppdrag att göra en 20-årsuppföljning av arbetsmetoden Krogar mot knark. Studien avser att höja kunskapen om krogpersonalens agerande mot narkotika 2023 samt jämföra utvecklingen mot tidigare mätningar.

Syftet med studien var att kartlägga hur krogpersonal agerar mot märkbart narkotikapåverkade gäster och jämföra med hur situationen år 2023 ser ut relativt tidigare mätningar 2003, 2004 och 2008.

Studiens frågeställningar är:

 • I hur stor andel av försöken agerar ordningsvakter mot narkotikapåverkade
  gäster?
 • I hur stor andel av försöken agerar krogpersonal mot narkotikapåverkade gäster?
 • På vilka sätt agerar krogpersonal mot narkotikapåverkade gäster?
 • I vilken utsträckning samverkar krogpersonal med polisen för att hantera
  narkotika och narkotikapåverkade gäster?
 • Vilka faktorer på krogen (tex, belysning, ordning/stökighet, trängsel, hög ljudnivå,
  snittålder på gäster) har samband med personalens agerande mot
  narkotikapåverkade gäster?

STAD har enligt uppdraget genomfört deltagande observation hur krogpersonalen hanterat skådespelare som agerat som om de vore narkotikapåverkade. I undersökningen har 139 krogar observerats. Knappt hälften av dem (43 procent) nekade inträde för den narkotikapåverkade. Det är en försämring sedan förra mätningen 2008 men fortfarande en förbättring jämfört med innan arbetsmetoden infördes i Stockholm.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.