Processutvärdering av GVI Järfälla/Upplands-Bro, Huddinge och Uppsala (delrapport)

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. I denna processutvärdering utvärderas GVI i Huddinge, Järfälla och Upplands-Bro, samt i Uppsala.

På uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför STAD en processutvärdering av implementeringarna av gruppvåldsintervention (GVI) i Stockholmsförorterna Huddinge, Järfälla och Upplands-Bro, samt i Uppsala, som samtliga inleddes i början av 2022.

I denna delrapport presenteras i huvudsak resultaten från processen till och med de strategiska faserna, det vill säga till och med slutet av september 2023. I slutrapporten kommer resultat även från de operativa faserna att presenteras.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.