Inte i min last!

E-utbildningen Inte i min last! ämnar förebygga narkotikasmuggling i transportsektorn. Målet med utbildningen är att öka medvetenheten om företagens roll i smugglingskedjan samt att ge företagen verktyg för att uppmärksamma misstänkt beteende och tipsa Tullverket.

Inom ramen för Skåne tillsammans mot narkotika avser länsstyrelsen att utvärdera om en e-utbildning riktad till åkerier medför har ökat kunskap och medvetenhet om smuggling och var och hur man anmäler till tullen. Aktiviteten är en del av ett större arbete inom länet mot narkotikan.

Inom arbetsgruppen Minskat inflöde av narkotika vill man utvärdera hur näringslivet med ökad kunskap om smuggling tipsar Tullverket i högre grad. Fokus är legala transportföretag som ovetande utnyttjas.

En analys av företagens förändringsbenägenhet visar att de behöver kompetenshöjning, stödorganisation samt stödmaterial. Avsikten är att ta fram en e-utbildning. Målet är att få fler tips till Tullverket och att målgruppen kan skydda företaget.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.